CMS Ružička Csekes - News http://www.rc-cms.sk/ law firm sk Compliance is still a challenge rather than established practice for CEE companies http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/compliance-is-still-a-challenge-rather-than-established-practice-for-cee-companies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/compliance-is-still-a-challenge-rather-than-established-practice-for-cee-companies/ Compliance je pre firmy z CEE regiónu stále viac výzvou ako zažitou praxou http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/compliance-je-pre-firmy-z-cee-regionu-stale-viac-vyzvou-ako-zazitou-praxou/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/compliance-je-pre-firmy-z-cee-regionu-stale-viac-vyzvou-ako-zazitou-praxou/ Compliance is not “compli-cated”, but rather “compl-ex” http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/compliance-is-not-compli-cated-but-rather-compl-ex/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/compliance-is-not-compli-cated-but-rather-compl-ex/ The Seventh Win in the Public Procurement Category http://test9.netropolis.sk/news-media/news/the-seventh-win-in-the-public-procurement-category/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/the-seventh-win-in-the-public-procurement-category/ Siedme víťazstvo v kategórii Verejné obstarávanie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/siedme-vitazstvo-v-kategorii-verejne-obstaravanie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/siedme-vitazstvo-v-kategorii-verejne-obstaravanie/ Pripravuje sa ďalšia novela Zákonníka práce, ktorá má upraviť vysielanie zamestnancov http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novela-zakonnika-prace-vysielanie-zamestnancov/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novela-zakonnika-prace-vysielanie-zamestnancov/ Rozoznáte pravdu od lži? Ako môžete odhaliť klamára? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/rozoznate-pravdu-od-lzi-ako-mozete-odhalit-klamara/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/rozoznate-pravdu-od-lzi-ako-mozete-odhalit-klamara/ Nový ranking RUŽIČKA AND PARTNERS v Chambers Global 2019 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/novy-ranking-ruzicka-and-partners-v-chambers-global-2019/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/novy-ranking-ruzicka-and-partners-v-chambers-global-2019/ Od 1. marca 2019 nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/od-1-marca-2019-novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/od-1-marca-2019-novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/ European Compliance Forum 2019 – Ethics, Business and the Fight Against Fraud http://test9.netropolis.sk/news-media/news/european-compliance-forum-2019--ethics-business-and-the-fight-against-fraud/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/european-compliance-forum-2019--ethics-business-and-the-fight-against-fraud/ European Compliance Forum 2019 – Ethik, Business und Betrugsbekämpfung http://test9.netropolis.sk/news-media/news/european-compliance-forum-2019--ethik-business-und-betrugsbekampfung/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/european-compliance-forum-2019--ethik-business-und-betrugsbekampfung/ Uvoľnenie prevodu poľnohospodárskych pozemkov bude možno len dočasné http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/uvolnenie-prevodu-polnohospodarskych-pozemkov-bude-mozno-len-docasne/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/uvolnenie-prevodu-polnohospodarskych-pozemkov-bude-mozno-len-docasne/ European Compliance Forum 2019 – etika, biznis a boj s podvodmi http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/european-compliance-forum-2019-etika-biznis-a-boj-s-podvodmi/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/european-compliance-forum-2019-etika-biznis-a-boj-s-podvodmi/ Od 1. januára 2019 povinnosť zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miesto http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/od-1-januara-2019-povinnost-zamestnavatela-oznamovat-volne-pracovne-miesto/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/od-1-januara-2019-povinnost-zamestnavatela-oznamovat-volne-pracovne-miesto/ Ako prišiel McDonald’s o svoju ochrannú známku “BIG MAC” vlastnou vinou http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ako-prisiel-mcdonalds-o-svoju-ochrannu-znamku-big-mac-vlastnou-vinou/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ako-prisiel-mcdonalds-o-svoju-ochrannu-znamku-big-mac-vlastnou-vinou/ Ďalšia nová povinnosť pre zamestnávateľov od januára 2019 – oznamovať práce zaradené do II. kategórie z hľadiska posúdenia zdravotných rizík http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nova-povinnost-pre-zamestnavatelov-oznamovat-prace-zaradene-do-ii-kategorie-z-hladiska-posudenia-zdravotnych-rizik/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nova-povinnost-pre-zamestnavatelov-oznamovat-prace-zaradene-do-ii-kategorie-z-hladiska-posudenia-zdravotnych-rizik/ Od 1. januára 2019 zjednodušenie a urýchlenie možnosti zamestnávania občanov mimo EÚ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/od-1-januara-2019-zjednodusenie-a-urychlenie-moznosti-zamestnavania-obcanov-mimo-eu/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/od-1-januara-2019-zjednodusenie-a-urychlenie-moznosti-zamestnavania-obcanov-mimo-eu/ iTIP: Ako ušetriť pri podávaní návrhu na vklad do katastra? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ako-usetrit-pri-podavani-navrhu-na-vklad-do-katastra/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ako-usetrit-pri-podavani-navrhu-na-vklad-do-katastra/ Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa zvyšuje na 520 EUR http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/suma-minimalnej-mzdy-na-rok-2019-sa-zvysuje-na-520-eur/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/suma-minimalnej-mzdy-na-rok-2019-sa-zvysuje-na-520-eur/ Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/aktualizacia-prehladu-reprezentativnych-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-a-ich-dodatkov/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/aktualizacia-prehladu-reprezentativnych-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-a-ich-dodatkov/ Zamestnávatelia pozor: od 1. januára 2019 nemôžete zakázať zamestnancovi zverejnenie jeho mzdy http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zamestnavatelia-pozor-od-1-januara-2019-nemozete-zakazat-zamestnancovi-zverejnenie-jeho-mzdy/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zamestnavatelia-pozor-od-1-januara-2019-nemozete-zakazat-zamestnancovi-zverejnenie-jeho-mzdy/ Príspevok na rekreáciu zamestnancov – nová povinnosť pre zamestnávateľa od 1. januára 2019 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/prispevok-na-rekreaciu-zamestnancov--nova-povinnost-pre-zamestnavatela-od-1-januara-2019/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/prispevok-na-rekreaciu-zamestnancov--nova-povinnost-pre-zamestnavatela-od-1-januara-2019/ Spravodlivé zdaňovanie digitálnej ekonómie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/spravodlive-zdanovanie-digitalnej-ekonomie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/spravodlive-zdanovanie-digitalnej-ekonomie/ Inovatívny jadrový systém na výrobu energie či lepšie dezinfekčné účinky http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/inovativny-jadrovy-system-na-vyrobu-energie-ci-lepsie-dezinfekcne-ucinky/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/inovativny-jadrovy-system-na-vyrobu-energie-ci-lepsie-dezinfekcne-ucinky/ Ružička Csekes wird zu RUŽIČKA AND PARTNERS http://test9.netropolis.sk/news-media/news/ruzicka-csekes-wird-zu-ruzicka-and-partners/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/ruzicka-csekes-wird-zu-ruzicka-and-partners/ Ružička Csekes sa mení na RUŽIČKA AND PARTNERS http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/ruzicka-csekes-sa-meni-na-ruzicka-and-partners/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/ruzicka-csekes-sa-meni-na-ruzicka-and-partners/ Ružička Csekes is changing to RUŽIČKA AND PARTNERS http://test9.netropolis.sk/news-media/news/ruzicka-csekes-is-changing-to-ruzicka-and-partners/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/ruzicka-csekes-is-changing-to-ruzicka-and-partners/ Študenti práva pomôžu slovenským start-upom http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/studenti-prava-pomozu-slovenskym-start-upom/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/studenti-prava-pomozu-slovenskym-start-upom/ Vynikajúci ranking Ružička Csekes u IFLR1000 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/vynikajuci-ranking-ruzicka-csekes-u-iflr1000/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/vynikajuci-ranking-ruzicka-csekes-u-iflr1000/ Blockchain ako prostriedok ochrany obchodného tajomstva http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/blockchain-ako-prostriedok-ochrany-obchodneho-tajomstva/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/blockchain-ako-prostriedok-ochrany-obchodneho-tajomstva/ Sú Blockchainy v súlade s GDPR? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/su-blockchainy-v-sulade-s-gdpr/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/su-blockchainy-v-sulade-s-gdpr/ EÚ navrhuje pristúpiť k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/eu-navrhuje-pristupit-k-zenevskemu-aktu-lisabonskej-dohody/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/eu-navrhuje-pristupit-k-zenevskemu-aktu-lisabonskej-dohody/ Ako zasiahne kybernetická bezpečnosť subjekty finančného sektora? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ako-zasiahne-kyberneticka-bezpecnost-subjekty-financneho-sektora/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ako-zasiahne-kyberneticka-bezpecnost-subjekty-financneho-sektora/ Koniec drahším vstupenkám pre cudzincov? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/koniec-drahsim-vstupenkam-pre-cudzincov/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/koniec-drahsim-vstupenkam-pre-cudzincov/ Nové porušenie ochrannej známky http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nove-porusenie-ochrannej-znamky/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nove-porusenie-ochrannej-znamky/ Online trhoviská služieb na čo by mali slúžiť a na čo slúžia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/online-trhoviska-sluzieb-na-co-by-mali-sluzit-a-na-co-sluzia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/online-trhoviska-sluzieb-na-co-by-mali-sluzit-a-na-co-sluzia/ Platobné služby – nová právna úprava prináša nové technické riešenia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/platobne-sluzby--nova-pravna-uprava-prinasa-nove-technicke-riesenia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/platobne-sluzby--nova-pravna-uprava-prinasa-nove-technicke-riesenia/ Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva a strojárstva http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/aktualizacia-prehladu-reprezentativnych-KZVS-a-ich-dodatkov-pre-oblasti-sklarstva-stavebnictva-a-strojarstva/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/aktualizacia-prehladu-reprezentativnych-KZVS-a-ich-dodatkov-pre-oblasti-sklarstva-stavebnictva-a-strojarstva/ Šanca na bližšie objasnenie využitia „framingu“ z Nemecka http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/sanca-na-blizsie-objasnenie-vyuzitia-framingu-z-nemecka/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/sanca-na-blizsie-objasnenie-vyuzitia-framingu-z-nemecka/ Premena prihlášky ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/premena-prihlasky-ochrannej-znamky-eu-na-narodnu-prihlasku/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/premena-prihlasky-ochrannej-znamky-eu-na-narodnu-prihlasku/ Čaká tvorcov počítačových hier a aplikácií zodpovednosť za produkty? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/caka-tvorcov-pocitacovych-hier-a-aplikacii-zodpovednost-za-produkty/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/caka-tvorcov-pocitacovych-hier-a-aplikacii-zodpovednost-za-produkty/ Nejasná situácia okolo modernizácie autorského práva http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nejasna-situacia-okolo-modernizacie-autorskeho-prava/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nejasna-situacia-okolo-modernizacie-autorskeho-prava/ Fotografia uverejnená na internetovej stránke nie je pre všetkých http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/fotografia-uverejnena-na-internetovej-stranke-nie-je-pre-vsetkych/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/fotografia-uverejnena-na-internetovej-stranke-nie-je-pre-vsetkych/ Využitie AI v práve http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/vyuzitie-ai-v-prave/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/vyuzitie-ai-v-prave/ Budúcnosť EU-US Privacy Shield http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/buducnost-eu-us-privacy-shield/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/buducnost-eu-us-privacy-shield/ Register partnerov verejného sektora čakajú veľké zmeny http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/register-partnerov-verejneho-sektora-cakaju-velke-zmeny/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/register-partnerov-verejneho-sektora-cakaju-velke-zmeny/ Ďalšie reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a ich dodatky pre oblasť sklárstva a strojárstva http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/dalsie-reprezentativne-kolektivne-zmluvy-vyssieho-stupna-a-ich-dodatky-pre-oblast-sklarstva-a-strojarstva/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/dalsie-reprezentativne-kolektivne-zmluvy-vyssieho-stupna-a-ich-dodatky-pre-oblast-sklarstva-a-strojarstva/ Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu skrýva viaceré riziká http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novela-zakona-o-rieseni-krizovych-situacii-na-financnom-trhu-skryva-viacere-rizika/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novela-zakona-o-rieseni-krizovych-situacii-na-financnom-trhu-skryva-viacere-rizika/ Slovensko potrebuje ucelenú koncepciu prideľovania eurofondov na zvýšenie kvality ovzdušia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/slovensko-potrebuje-ucelenu-koncepciu-pridelovania-eurofondov-na-zvysenie-kvality-ovzdusia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/slovensko-potrebuje-ucelenu-koncepciu-pridelovania-eurofondov-na-zvysenie-kvality-ovzdusia/ Financovanie európskych projektov zo strany bánk http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/financovanie-europskych-projektov-zo-strany-bank/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/financovanie-europskych-projektov-zo-strany-bank/ Novinky v zamestnávaní cudzincov účinné od 1. mája 2018 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novinky-v-zamestnavani-cudzincov-ucinne-od-1-maja-2018/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novinky-v-zamestnavani-cudzincov-ucinne-od-1-maja-2018/ Zjednoduší novela zákona o verejnom obstarávaní čerpanie eurofondov? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zjednodusi-novela-zakona-o-verejnom-obstaravani-cerpanie-eurofondov/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zjednodusi-novela-zakona-o-verejnom-obstaravani-cerpanie-eurofondov/ Blokovanie torrentovej stránky The Pirate Bay poskytovateľmi internetových služieb http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/blokovanie-torrentovej-stranky-the-pirate-bay-poskytovatelmi-internetovych-sluzieb/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/blokovanie-torrentovej-stranky-the-pirate-bay-poskytovatelmi-internetovych-sluzieb/ Určil švédsky súd hranice práva na výmaz (GDPR)? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/urcil-svedsky-sud-hranice-prava-na-vymaz-gdpr/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/urcil-svedsky-sud-hranice-prava-na-vymaz-gdpr/ Ochrana autorského práva pri použití videosekvencií ako paródie v Nemecku http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ochrana-autorskeho-prava-pri-pouziti-videosekvencii-ako-parodie-v-nemecku/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/ochrana-autorskeho-prava-pri-pouziti-videosekvencii-ako-parodie-v-nemecku/ Eurofondy 2021 - 2027 – nová príležitosť? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/eurofondy-2021-2027-nova-prilezitost/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/eurofondy-2021-2027-nova-prilezitost/ Čerpáte eurofondy? Nezabudnite na ďalšie povinnosti v súvislosti s RPVS http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/cerpate-eurofondy-nezabudnite-na-dalsie-povinnosti-v-suvislosti-s-rpvs/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/cerpate-eurofondy-nezabudnite-na-dalsie-povinnosti-v-suvislosti-s-rpvs/ Facebook – Cambridge Analytica http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/facebook--cambridge-analytica/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/facebook--cambridge-analytica/ EÚ zakázala geografické blokovanie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/eu-zakazala-geograficke-blokovanie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/eu-zakazala-geograficke-blokovanie/ Prenosnosť online obsahových služieb http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/prenosnost-online-obsahovych-sluzieb/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/prenosnost-online-obsahovych-sluzieb/ Pripravovaná novela zákona o ochranných známkach http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/pripravovana-novela-zakona-o-ochrannych-znamkach/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/pripravovana-novela-zakona-o-ochrannych-znamkach/ Ďalšia prehra Googlu: nemôže sa ďalej skrývať za svoje algoritmy http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/dalsia-prehra-googlu-nemoze-sa-dalej-skryvat-za-svoje-algoritmy/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/dalsia-prehra-googlu-nemoze-sa-dalej-skryvat-za-svoje-algoritmy/ Koniec Uber na Slovensku http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/koniec-uber-na-slovensku/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/koniec-uber-na-slovensku/ More news in the Labour Code effective from 1st May 2018 http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/more-news-in-the-labour-code-effective-from-1st-may-2018/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/more-news-in-the-labour-code-effective-from-1st-may-2018/ Ďalšie novinky v Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/dalsie-novinky-v-zakonniku-prace-ucinne-od-1-maja-2018/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/dalsie-novinky-v-zakonniku-prace-ucinne-od-1-maja-2018/ Ďalší víťazný hetrik pre advokátsku kanceláriu Ružička Csekes http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/dalsi-vitazny-hetrik-pre-advokatsku-kancelariu-ruzicka-csekes/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/dalsi-vitazny-hetrik-pre-advokatsku-kancelariu-ruzicka-csekes/ Ružička Csekes law firm scores another hat-trick http://test9.netropolis.sk/news-media/news/ruzicka-csekes-law-firm-scores-another-hat-trick/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/ruzicka-csekes-law-firm-scores-another-hat-trick/ Weiterer Siegeshattrick für die Anwaltskanzlei Ružička Csekes http://test9.netropolis.sk/news-media/news/weiterer-siegeshattrick-fur-die-anwaltskanzlei-ruzicka-csekes/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/weiterer-siegeshattrick-fur-die-anwaltskanzlei-ruzicka-csekes/ The amendment under preparation will change the conditions of support for renewable energy sources http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/the-amendment-under-preparation-will-change-the-conditions-of-support-for-renewable-energy-sources/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/the-amendment-under-preparation-will-change-the-conditions-of-support-for-renewable-energy-sources/ Note to employers: New wage benefits for work on Saturday, Sunday, holiday and night work, effective from 1 May 2018 http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/note-to-employers-new-wage-benefits-for-work-on-saturday-sunday-holiday-and-night-work-effective-from-1-may-2018/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/note-to-employers-new-wage-benefits-for-work-on-saturday-sunday-holiday-and-night-work-effective-from-1-may-2018/ Pripravovaná novela zmení podmienky podpory obnoviteľných zdrojov energií http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/pripravovana-novela-zmeni-podmienky-podpory-obnovitelnych-zdrojov-energii/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/pripravovana-novela-zmeni-podmienky-podpory-obnovitelnych-zdrojov-energii/ Zamestnávatelia pozor: Nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za sviatok a za nočnú prácu účinné už od 1. mája 2018 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zamestnavatelia-pozor-nove-mzdove-zvyhodnenia-za-pracu-v-sobotu-nedelu-za-sviatok-a-za-nocnu-pracu-ucinne-uz-od-1-maja-2018/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zamestnavatelia-pozor-nove-mzdove-zvyhodnenia-za-pracu-v-sobotu-nedelu-za-sviatok-a-za-nocnu-pracu-ucinne-uz-od-1-maja-2018/ The law on money laundering concerns more than half a million companies http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/the-law-on-money-laundering-concerns-more-than-half-a-million-companies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/the-law-on-money-laundering-concerns-more-than-half-a-million-companies/ Das Geldwäschegesetz betrifft mehr als eine halbe Million von Firmen http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/das-geldwaschegesetz-betrifft-mehr-als-eine-halbe-million-von-firmen/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/das-geldwaschegesetz-betrifft-mehr-als-eine-halbe-million-von-firmen/ Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zakon-o-prani-spinavych-penazi-sa-tyka-viac-ako-pol-miliona-firiem/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/zakon-o-prani-spinavych-penazi-sa-tyka-viac-ako-pol-miliona-firiem/ Trendy v Compliance na rok 2018: 3 oblasti, kde firmy musia viac zabrať http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/trendy-v-compliance-na-rok-2018-3-oblasti-kde-firmy-musia-viac-zabrat/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/trendy-v-compliance-na-rok-2018-3-oblasti-kde-firmy-musia-viac-zabrat/ Representative Collective Agreements of Higher level in the field of glass industry and construction are already actual http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/representative-collective-agreements-of-higher-level-in-the-field-of-glass-industry-and-construction-are-already-actual/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/representative-collective-agreements-of-higher-level-in-the-field-of-glass-industry-and-construction-are-already-actual/ Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre oblasti sklárstva a stavebníctva už aktuálne http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/reprezentativne-kolektivne-zmluvy-vyssieho-stupna-pre-oblasti-sklarstva-a-stavebnictva-uz-aktualne/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/reprezentativne-kolektivne-zmluvy-vyssieho-stupna-pre-oblasti-sklarstva-a-stavebnictva-uz-aktualne/ Illegal Employment – A “mitigating” amendment http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/illegal-employment--a-mitigating-amendment/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/illegal-employment--a-mitigating-amendment/ Illegale Beschäftigung – „mildernde“ Novelle http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/illegale_beschaftigung/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/illegale_beschaftigung/ Nelegálne zamestnávanie – „zmierňujúca“ novela http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nelegalne-zamestnavanie--zmiernujuca-novela/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nelegalne-zamestnavanie--zmiernujuca-novela/ RPVS – patová situácia s termínom ďalšej povinnosti http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/rpvs--patova-situacia-s-terminom-dalsej-povinnosti/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/rpvs--patova-situacia-s-terminom-dalsej-povinnosti/ Nastaviť GDPR vo firme bude ako uviesť do života nový ekosystém http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nastavit-gdpr-vo-firme-bude-ako-uviest-do-zivota-novy-ekosystem/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/nastavit-gdpr-vo-firme-bude-ako-uviest-do-zivota-novy-ekosystem/ Práva účastníka konania vs práva stavebníka alebo Kto z koho http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/prava-ucastnika-konania-vs-prava-stavebnika-alebo-kto-z-koho/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/prava-ucastnika-konania-vs-prava-stavebnika-alebo-kto-z-koho/ Nový obchodný zákonník – zasahuje do života podnikateľov viac, ako sa na prvý pohľad zdá http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novy-obchodny-zakonnik--zasahuje-do-zivota-podnikatelov-viac-ako-sa-na-prvy-pohlad-zda/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novy-obchodny-zakonnik--zasahuje-do-zivota-podnikatelov-viac-ako-sa-na-prvy-pohlad-zda/ „Compliance in a nut shell“ alebo Čo všetko pokrýva Compliance? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/compliance-in-a-nut-shell-alebo-co-vsetko-pokryva-compliance/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/compliance-in-a-nut-shell-alebo-co-vsetko-pokryva-compliance/ Das neue Handelsgesetzbuch betrifft auch „anständige“ Gesellschaften http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/das-neue-handelsgesetzbuch-betrifft-auch-anstandige-gesellschaften/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/das-neue-handelsgesetzbuch-betrifft-auch-anstandige-gesellschaften/ The new commercial code will affect also “decent” companies http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/the-new-commercial-code-will-affect-also-decent-companies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/the-new-commercial-code-will-affect-also-decent-companies/ Nový Obchodný zákonník postihne aj „slušné“ firmy http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novy-obchodny-zakonnik-postihne-aj-slusne-firmy/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/novy-obchodny-zakonnik-postihne-aj-slusne-firmy/ Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv bolo nahradené reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/rozsirovanie-zavaznosti-kolektivnych-zmluv-bolo-nahradene-reprezentativnymi-kolektivnymi-zmluvami/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/rozsirovanie-zavaznosti-kolektivnych-zmluv-bolo-nahradene-reprezentativnymi-kolektivnymi-zmluvami/ Slovenským rekordérom je subjekt so 495 žiadosťami o sprístupnenie informácií http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/slovenskym-rekorderom-je-subjekt-so-495-ziadostami-o-spristupnenie-informacii/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/slovenskym-rekorderom-je-subjekt-so-495-ziadostami-o-spristupnenie-informacii/ These days the computer programs are protected as literary works http://test9.netropolis.sk/news-media/news/these-days-the-computer-programs-are-protected-as-literary-works-/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/these-days-the-computer-programs-are-protected-as-literary-works-/ V dnešnej dobe sú počítačové programy chránené ako literárne diela http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/v-dnesnej-dobe-su-pocitacove-programy-chranene-ako-literarne-diela/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/v-dnesnej-dobe-su-pocitacove-programy-chranene-ako-literarne-diela/ Department of Mysteries or What is Compliance Department actually doing? http://test9.netropolis.sk/news-media/news/department-of-mysteries-or-what-is-compliance-department-actually-doing/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/department-of-mysteries-or-what-is-compliance-department-actually-doing/ Oddelenie záhad alebo čo vlastne robí Compliance Oddelenie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/oddelenie-zahad-alebo-co-vlastne-robi-compliance-oddelenie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/oddelenie-zahad-alebo-co-vlastne-robi-compliance-oddelenie/ Register partnerov verejného sektora: nestihli ste sa zapísať? Vieme, prečo. http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/register-partnerov-verejneho-sektora-nestihli-ste-sa-zapisat-vieme-preco-/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/register-partnerov-verejneho-sektora-nestihli-ste-sa-zapisat-vieme-preco-/ Bude 200-tisícová pokuta vhodnou metlou proti nelegálnemu zamestnávaniu? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/bude-200-tisicova-pokuta-vhodnou-metlou-proti-nelegalnemu-zamestnavaniu-/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/bude-200-tisicova-pokuta-vhodnou-metlou-proti-nelegalnemu-zamestnavaniu-/ Poškodzovanie veriteľa a poisťovňa Rapid Life http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/poskodzovanie-veritela-a-poistovna-rapid-life/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/poskodzovanie-veritela-a-poistovna-rapid-life/ Mandatory Activation of Electronic Mailboxes http://test9.netropolis.sk/news-media/news/mandatory-activation-of-electronic-mailboxes/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/mandatory-activation-of-electronic-mailboxes/ Povinná aktivácia elektronických schránok http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/povinna-aktivacia-elektronickych-schranok/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/povinna-aktivacia-elektronickych-schranok/ Again we have won an excellent placement in international rankings http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Again_we_have_won_an_excellent_placement_in_international_rankings/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Again_we_have_won_an_excellent_placement_in_international_rankings/ Opäť sme získali vynikajúce umiestnenie v medzinárodných rankingoch http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Opat_sme_ziskali_vynikajuce_umiestnenie_v_medzinarodnych_rankingoch/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Opat_sme_ziskali_vynikajuce_umiestnenie_v_medzinarodnych_rankingoch/ Die Kanzlei Ružička Csekes hat im Wettbewerb Rechtsanwaltskanzlei des Jahres wieder gesiegt. Ihre führende Stellung hat sie gleich mehrmals verteidigt http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Die_Kanzlei_Ruzicka_Csekes_hat_im_Wettbewerb_Rechtsanwaltskanzlei_des_Jahres_wieder_gesiegt_Ihre_fuhrende_Stellung_hat_sie_gleich_mehrmals_verteidi/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Die_Kanzlei_Ruzicka_Csekes_hat_im_Wettbewerb_Rechtsanwaltskanzlei_des_Jahres_wieder_gesiegt_Ihre_fuhrende_Stellung_hat_sie_gleich_mehrmals_verteidi/ Kancelária Ružička Csekes opäť zvíťazila v súťaži Právnická firma roka. Obhájila hneď niekoľko prvenstiev. http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Kancelaria_Ruzicka_Csekes_opat_zvitazila_v_sutazi_Pravnicka_firma_roka. Obhajila_hned_niekolko_prvenstiev/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Kancelaria_Ruzicka_Csekes_opat_zvitazila_v_sutazi_Pravnicka_firma_roka. Obhajila_hned_niekolko_prvenstiev/ Ružička Csekes again won The law firm of the year contest, defending several primes http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Ruzicka_Csekes_again_won_The_law_firm_of_the_year_contest_defending_several_primes/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Ruzicka_Csekes_again_won_The_law_firm_of_the_year_contest_defending_several_primes/ Extending the ban on working in retail sale during holidays is effective from 1 June 2017 http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Extending_the_ban_on_working_in_retail_sale_during_holidays_is_effective_from_1_Jjune_2017/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Extending_the_ban_on_working_in_retail_sale_during_holidays_is_effective_from_1_Jjune_2017/ Rozšírenie zákazu práce v maloobchode vo sviatky je účinné od 1. júna 2017 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Rozsirenie_zakazu_prace_v_maloobchode_vo_sviatky_je_ucinne_od_1. juna_2017/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Rozsirenie_zakazu_prace_v_maloobchode_vo_sviatky_je_ucinne_od_1. juna_2017/ Chief amendment of the intellectual property law and the new employment regime http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Chief_amendment_of_the_intellectual_property_law_and_the_new _employment_regime/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Chief_amendment_of_the_intellectual_property_law_and_the_new _employment_regime/ European Compliance Forum – Holding the Helm of the Company is Getting Harder http://test9.netropolis.sk/news-media/news/European_Compliance_Forum_Holding_the_Helm_of_the_Company_is_Getting_Harder/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/European_Compliance_Forum_Holding_the_Helm_of_the_Company_is_Getting_Harder/ European Compliance Forum – držať kormidlo firmy je stále ťažšie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/European_Compliance_Forum_drzat_kormidlo_firmy_je_stale_tazsie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/European_Compliance_Forum_drzat_kormidlo_firmy_je_stale_tazsie/ Veľká novela v práve priemyselného vlastníctva a nový zamestnanecký režim http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Velka_novela_v_prave_priemyselneho_vlastnictva_a_novy_zamestnanecky_rezim/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Velka_novela_v_prave_priemyselneho_vlastnictva_a_novy_zamestnanecky_rezim/ Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane obchodného tajomstva http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Nova_smernica_Europskeho_parlamentu_a_Rady_EU_o_ochrane_obchodneho_tajomstva/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Nova_smernica_Europskeho_parlamentu_a_Rady_EU_o_ochrane_obchodneho_tajomstva/ Aké sú skutočné náklady interného podvodu a čo to vlastne znamená http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Ake_su_skutocne_naklady_interneho_podvodu_a_co_to_vlastne_znamena/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Ake_su_skutocne_naklady_interneho_podvodu_a_co_to_vlastne_znamena/ 8 kľúčových otázok a odpovedí k hazardu v Bratislave http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/8_klucovych_otazok_a_odpovedi_ k_hazardu_v_Bratislave/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/8_klucovych_otazok_a_odpovedi_ k_hazardu_v_Bratislave/ Infringement of competition rules may become significantly more expensive http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Infringement_of_competition_rules_may_become_significantly_more_expensive/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Infringement_of_competition_rules_may_become_significantly_more_expensive/ Žitňanskej rýchla novela: Firmy už naozaj budú čeliť stíhaniu http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Zitnanskej_rychla_novela_Firmy_uz_naozaj_budu_celit_stihaniu/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Zitnanskej_rychla_novela_Firmy_uz_naozaj_budu_celit_stihaniu/ Porušenie pravidiel hospodárskej súťaže môže byť výrazne drahšie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Porusenie pravidiel hospodarskej sutaze moze byt vyrazne drahsie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Porusenie pravidiel hospodarskej sutaze moze byt vyrazne drahsie/ Posunutie aktivácie elektronických schránok na júl 2017 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Posunutie_aktivacie_elektronickych_schranok_na_jul_2017/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Posunutie_aktivacie_elektronickych_schranok_na_jul_2017/ Súdy začali nariaďovať zabezpečovacie opatrenie s veľkou rýchlosťou http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Sudy_zacali_nariadovat_zabezpecovacie_opatrenie_s_velkou_rychlostou/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Sudy_zacali_nariadovat_zabezpecovacie_opatrenie_s_velkou_rychlostou/ Chcete obchodovať so štátom? Pripravte sa na nový register partnerov verejného sektora. http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Chcete_obchodovat_so_statom_Pripravte_sa_na_novy_register_partnerov_verejneho_sektora/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Chcete_obchodovat_so_statom_Pripravte_sa_na_novy_register_partnerov_verejneho_sektora/ Want To Do Business With The State? Get Ready For a New Register of Public Sector Partners http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Want_To_Do_Business_With_The_State_Get_Ready_For_a_New_Register_of_Public_Sector_Partners/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Want_To_Do_Business_With_The_State_Get_Ready_For_a_New_Register_of_Public_Sector_Partners/ Even an Employee Is Capable of Ravaging His/Her Firm http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Even_an_Employee_Is_Capable_of _Ravaging_His_Her_Firm/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Even_an_Employee_Is_Capable_of _Ravaging_His_Her_Firm/ Aj zamestnanec môže potopiť svoju firmu http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Aj_zamestnanec_moze_potopit_svoju_firmu/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Aj_zamestnanec_moze_potopit_svoju_firmu/ Teraz to bude naozaj...- Novela Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Teraz_to_bude_naozaj..._Novela_Zakona_o_trestnej_zodpovednosti_pravnickych_osob/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Teraz_to_bude_naozaj..._Novela_Zakona_o_trestnej_zodpovednosti_pravnickych_osob/ Is the law dealing with corporate criminal liability only for criminals from among legal entities http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Is_the_law_dealing_with_corporate_criminal_liability_only_for_criminals_from_among_legal_entities/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Is_the_law_dealing_with_corporate_criminal_liability_only_for_criminals_from_among_legal_entities/ Ist das Gesetz über strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen nur für Kriminelle aus den Reihen der juristischen Personen gedacht http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Ist_das_Gesetz_uber_strafrechtliche_Verantwortlichkeit_juristischer_Personen_nur_fur_Kriminelle_aus_den_Reihen_der_juristischen_Personen_gedacht/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Ist_das_Gesetz_uber_strafrechtliche_Verantwortlichkeit_juristischer_Personen_nur_fur_Kriminelle_aus_den_Reihen_der_juristischen_Personen_gedacht/ Je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb iba pre „kriminálnikov“ z radov právnických osôb? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Je_zakon_o_trestnej_zodpovednosti_pravnickych_osob_iba_pre_kriminalnikov_z_radov_pravnickych_osob/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Je_zakon_o_trestnej_zodpovednosti_pravnickych_osob_iba_pre_kriminalnikov_z_radov_pravnickych_osob/ Nielen riaditeľ n.o. Čistý Deň alebo terapeut, zodpovedná môže byť aj samotná neziskovka! http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Nielen_riaditel_n.o._Cisty_Den_alebo_terapeut,_zodpovedna_moze_byt_aj_samotna_neziskovka!/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Nielen_riaditel_n.o._Cisty_Den_alebo_terapeut,_zodpovedna_moze_byt_aj_samotna_neziskovka!/ Obligation to Activate the Electronic Mailbox Postponed http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Obligation_to_Activate_the_Electronic_Mailbox_Postponed/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Obligation_to_Activate_the_Electronic_Mailbox_Postponed/ Povinnosť aktivovať si elektronickú schránku posunutá http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Povinnost_aktivovat_si_elektronicku_schranku_posunuta/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Povinnost_aktivovat_si_elektronicku_schranku_posunuta/ Ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku o preddavkoch na trovy konania je protiústavné http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Ustanovenie_Obcianskeho_sudneho_poriadku_o_preddavkoch_na_trovy_konania_je_protiustavne/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/legal-updates/Ustanovenie_Obcianskeho_sudneho_poriadku_o_preddavkoch_na_trovy_konania_je_protiustavne/ Change in Business Environment or Just Another Superfluous Law? http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Change_in_Business_Environment_or_Just_Another_Superfluous_Law/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Change_in_Business_Environment_or_Just_Another_Superfluous_Law/ Ružička Csekes achieved top ranking by Legal 500 http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Ruzicka_Csekes_achieved_top_ranking_by_Legal_500/ http://test9.netropolis.sk/news-media/news/Ruzicka_Csekes_achieved_top_ranking_by_Legal_500/ Kancelária Ružička Csekes získala vynikajúce umiestnenie v rankingu Legal 500 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Kancelaria_Ruzicka_Csekes_ziskala_vynikajuce_umiestnenie_v_rankingu_Legal_500/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Kancelaria_Ruzicka_Csekes_ziskala_vynikajuce_umiestnenie_v_rankingu_Legal_500/ Zmena podnikateľského prostredia, alebo ďalší „zbytočný“ zákon naviac? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Zmena_podnikatelskeho_prostredia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/news/Zmena_podnikatelskeho_prostredia/ Extension of Collective Agreements of Higher Level Defying Constitution http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Extension_of_Collective_Agreements_of_Higher_Level_Defying_Constitution/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Extension_of_Collective_Agreements_of_Higher_Level_Defying_Constitution/ Criminal liability of legal persons http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Criminal_liability_of_legal_persons/ http://test9.netropolis.sk/news-media/legal-updates/Criminal_liability_of_legal_persons/ Slovakia: Proposed law obligates pharma-firms to declare gifts http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_Proposed_law_obligates_pharma_firms_to_declare_gifts/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_Proposed_law_obligates_pharma_firms_to_declare_gifts/ Shareholder loan offered by government not state aid http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Shareholder_loan_offered_by_government_not_state_aid/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Shareholder_loan_offered_by_government_not_state_aid/ Slovakia will operate new official register of buildings, each building to be marked http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_will_operate_new_official_register_of_buildings_each_building_to_be_marked/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_will_operate_new_official_register_of_buildings_each_building_to_be_marked/ EU Mandatory Energy Assessment Requirements http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EU_Mandatory_Energy_Assessment_Requirements/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EU_Mandatory_Energy_Assessment_Requirements/ Rules for labelling foodstuffs http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Rules_for_labelling_foodstuffs/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Rules_for_labelling_foodstuffs/ Clarification of rule stating that if lack conformity becomes apparent within six months of delivery of goods to the consumer, the seller is held li http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Clarification_of_rule_stating_that_if_lack_conformity/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Clarification_of_rule_stating_that_if_lack_conformity/ Proposal to establish a single central register http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Proposal_to_establish_a_single_central_register/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Proposal_to_establish_a_single_central_register/ Explanatory note of the Office for Public Procurement http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Explanatory_note_of_the_Office_for_Public_Procurement/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Explanatory_note_of_the_Office_for_Public_Procurement/ Public Procurement Act Amendment http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public_Procurement_Act_Amendment/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public_Procurement_Act_Amendment/ Company in crisis http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Company_in_crisis/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Company_in_crisis/ Copyright Act bill passed by the Slovak government and referred for further reading to parliament http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Copyright_Act_bill_passed_by_the_Slovak_government/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Copyright_Act_bill_passed_by_the_Slovak_government/ Some Waste Act deadlines to keep in mind http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Some_Waste_Act_deadlines_to_keep_in_mind/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Some_Waste_Act_deadlines_to_keep_in_mind/ End of Recycling Fund; manufacturers or their organisations to take care of sorted waste http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/End_of_Recycling_Fund_manufacturers/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/End_of_Recycling_Fund_manufacturers/ Non-compliance with new notice periods and deadlines under the Waste Act may result in fines http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Non_compliance_with_new_notice_periods/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Non_compliance_with_new_notice_periods/ Slovak Republic: new food packaging duties http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovak_Republic_new_food_packaging_duties/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovak_Republic_new_food_packaging_duties/ Responsibility of executive bodies of commercial companies http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Responsibility_of_executive_bodies_of_commercial_companies/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Responsibility_of_executive_bodies_of_commercial_companies/ Reduced VAT not applicable to electronic or digital books http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Reduced_VAT_not_applicable_to_electronic_or_digital_books/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Reduced_VAT_not_applicable_to_electronic_or_digital_books/ Changes in temp work http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes_in_temp_work/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes_in_temp_work/ No tax on emission allowances to be allocated for free http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/No_tax_on_emission_allowances_to_be_allocated_for_free/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/No_tax_on_emission_allowances_to_be_allocated_for_free/ Hidden camera interview http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Hidden_camera_interview/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Hidden_camera_interview/ Jurisdiction of courts to rule on unfair terms of consumer contracts http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Jurisdiction_of_courts_to_rule_on_unfair_terms_of_consumer_contracts/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Jurisdiction_of_courts_to_rule_on_unfair_terms_of_consumer_contracts/ Slovakia closer to transposing new public procurement directives http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_closer_to_transposing_new_public_procurement_directives/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_closer_to_transposing_new_public_procurement_directives/ New insurance legislation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_insurance_legislation/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_insurance_legislation/ Slovakia: changes to environmental impact assessments http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_changes_to_environmental_impact_assessments/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_changes_to_environmental_impact_assessments/ Slovakia: new whistleblowing laws http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_new_whistleblowing_laws/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_new_whistleblowing_laws/ Slovak system of mandatory health insurance gets Commission’s stamp of approval http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovak_system_of_mandatory_health_insurance_gets_Commissions_stamp_of_approval/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovak_system_of_mandatory_health_insurance_gets_Commissions_stamp_of_approval/ New EIA rules http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_EIA_rules/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_EIA_rules/ Building Act amendment imposes limits on billboards http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Building_Act_amendment_imposes_limits_on_billboards/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Building_Act_amendment_imposes_limits_on_billboards/ Excluding certain persons from serving as statutory body http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Excluding_certain_persons_from_serving_as_statutory_body/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Excluding_certain_persons_from_serving_as_statutory_body/ Further extensions to collective agreements of higher degree in construction and electrical engineering http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Further_extensions_to_collective_agreements/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Further_extensions_to_collective_agreements/ Decisive moment for determining compensation in the event of a flight delay http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Decisive_moment_for_determining_compensation_in_the_event_of_a_flight_delay/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Decisive_moment_for_determining_compensation_in_the_event_of_a_flight_delay/ Extension of Higher Level Collective Agreements Already Applicable http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Extension_of_Higher_Level_Collective_Agreements_Already_Applicable/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Extension_of_Higher_Level_Collective_Agreements_Already_Applicable/ Judgements of general and arbitration courts in enforcement procedure http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Judgements_of_generala_and_arbitration_courts_in_enforcement_procedure/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Judgements_of_generala_and_arbitration_courts_in_enforcement_procedure/ Limited liability companies may issue convertible bonds http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Limited_liability_companies_may_issue_convertible_bonds/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Limited_liability_companies_may_issue_convertible_bonds/ Vacation allowance in case of worker’s death http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Vacation_allowance_in_caseo_of_workers_death/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Vacation_allowance_in_caseo_of_workers_death/ European Commission proposes a new form of limited liability companies to be made available by member states’ national legislation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/European_Commission_proposes_a_new_form_of_limited_liability_companies_to_be_made_available_by_member_states_national_legislation/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/European_Commission_proposes_a_new_form_of_limited_liability_companies_to_be_made_available_by_member_states_national_legislation/ Extending consumer protection http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Extending_consumer_protection/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Extending_consumer_protection/ Ružička Csekes appoints junior partner http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Ruzicka_Csekes_appoints_junior_partner/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Ruzicka_Csekes_appoints_junior_partner/ Providers may block website in certain circumstances http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Providers_may_block_website_in_certain_circumstances/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Providers_may_block_website_in_certain_circumstances/ Obligation to reposition steering-wheel in passenger cars infringes EU law http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Obligation_to_reposition_steering_wheel_in_passenger_cars_infringes_EU_law/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Obligation_to_reposition_steering_wheel_in_passenger_cars_infringes_EU_law/ New regulation of apartment leases http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_regulation_of_apartment_leases/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_regulation_of_apartment_leases/ New Cadastral Act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_Cadastral_Act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_Cadastral_Act/ CMS announces new office in Istanbul http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS_announces_new_office_in_Istanbul/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS_announces_new_office_in_Istanbul/ EU intervention approved in national financial markets in exceptional circumstances http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EU_intervention_approved_in_national_financial_markets_in_exceptional_circumstances/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EU_intervention_approved_in_national_financial_markets_in_exceptional_circumstances/ Slovakia: new procedure to extend higher level collective agreements http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_new_procedure_to_extend_higher_level_collective_agreements/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovakia_new_procedure_to_extend_higher_level_collective_agreements/ Change in International Obligations in the Area of Public Procurement http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Change_in_International_Obligations_in_the_Area_of_Public__Procurement/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Change_in_International_Obligations_in_the_Area_of_Public__Procurement/ Drafting a new law concerning waste is underway a t the Ministry of Environment of the Slovak Republic http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Drafting_a_new_law_concerning_waste/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Drafting_a_new_law_concerning_waste/ Extension of the obligatory quality of a higher level collective agreement without the employer's consent http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Extension_of_the_obligatory_quality_of_a_higher_level_collective_agreement/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Extension_of_the_obligatory_quality_of_a_higher_level_collective_agreement/ The terms 'preferred fuel' and other changes introduced by amendment to the law concerning the support to renewable sources of energy and high effic http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The_terms_preferred_fuel_and_other_changes/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The_terms_preferred_fuel_and_other_changes/ Inter-departmental commenting procedure with respect to the law concerning full criminal liability of corporate/legal entities http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Inter_departmental_commenting_ procedure/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Inter_departmental_commenting_ procedure/ New legislative plans to amend the Copyright Act published http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_legislative_plans_to_amend_the_Copyright_Act_published/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New_legislative_plans_to_amend_the_Copyright_Act_published/ Amendment to Public Procurement Act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Amendment_to_Public_Procurement_Act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Amendment_to_Public_Procurement_Act/ Amendment to Renewable Resources Act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Amendment_to_Renewable_Resources_Act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Amendment_to_Renewable_Resources_Act/ Making way for bond investments http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Making_way_for_bond_investments/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Making_way_for_bond_investments/ Balancing hourly broadcasting limits for TV advertising http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Balancing_hourly_broadcasting_limits_for_TV_advertising/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Balancing_hourly_broadcasting_limits_for_TV_advertising/ Changes introduced by the new Act on personal data protection http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes_introduced_by_the_new_Act_on_personal_data_protection/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes_introduced_by_the_new_Act_on_personal_data_protection/ Ružička Csekes advised on a project which won an award as part of global competition Top 40 PPPs in Emerging Markets http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Top_40_PPPs_in_Emerging_Markets/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Top_40_PPPs_in_Emerging_Markets/ More red tape for acquisitions? http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/More_red_tape_for_acquisitions/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/More_red_tape_for_acquisitions/ Public Procurement Amendment http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public_Procurement_Amendment/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public_Procurement_Amendment/ Ružička Csekes a 2013-as év ügyvédi irodája http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Ruzicka_Csekes_is_the_Law_Firm_of_the_Year_2013/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Ruzicka_Csekes_is_the_Law_Firm_of_the_Year_2013/ Obligation to draft all employment contracts with a cross-border element in a specific language infringes EU law http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Obligation_to_draft_all_employment_contracts_with_a_cross_border_element_in_a_specific_language_infringes_EU_law/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Obligation_to_draft_all_employment_contracts_with_a_cross_border_element_in_a_specific_language_infringes_EU_law/ The right to education is not absolute in certain circumstances according to ECHR http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The_right_to_education_is_not_absolute_in_certain_circumstances_according_to_ECHR/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The_right_to_education_is_not_absolute_in_certain_circumstances_according_to_ECHR/ Proposal to revise regulation and directives governing trademarks http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Proposal_to_revise_regulation_and_directives_governing_trademarks/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Proposal_to_revise_regulation_and_directives_governing_trademarks/ CMS advises A&N Media Limited http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS_advises_Media/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS_advises_Media/ Emerging Europe: M&A Report 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Report_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Report_2012/ Emerging Europe: M&A Report 2012 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Report_2012/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Report_2012/ Emerging Europe: M&A Report 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Report_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Report_2012/ Emerging Europe: M&A Report 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/DealWatch_Report_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/DealWatch_Report_2012/ Emerging Europe: M&A Report 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/MA_Report_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/MA_Report_2012/ Emerging Europe: M&A Report 2012 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Report_2012/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Report_2012/ Failure to reach EU energy efficiency targets http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Failure_to_reach_EU_energy_efficiency_targets/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Failure_to_reach_EU_energy_efficiency_targets/ Amendment to the Commercial Code http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Amendment_to_the_Commercial_Code/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Amendment_to_the_Commercial_Code/ Public consultation on unconventional fossil fuels http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public_consultation_on_unconventional_fossil_fuels/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public_consultation_on_unconventional_fossil_fuels/ State aid in relation to free emission quota allocation in the Czech Republic and Hungary http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/State_aid_in_relation_to_free_emission_quota_allocation_in_the_Czech_Republic_and_Hungary/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/State_aid_in_relation_to_free_emission_quota_allocation_in_the_Czech_Republic_and_Hungary/ Restriction on cash payments http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Restriction_on_cash_payments/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Restriction_on_cash_payments/ Changes to administrative fees http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes-to-administrative-fees/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes-to-administrative-fees/ Abolition of duty stamps deferred for a year http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Abolition-of-duty-stamps-deferred-for-a-year/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Abolition-of-duty-stamps-deferred-for-a-year/ Changes to court fees and criminal records extract fee http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes-to-court-fees-and-criminal-records-extract-fee/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Changes-to-court-fees-and-criminal-records-extract-fee/ Bank charges for loan accounts – growing risk for banks in Slovakia? http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Bank-charges-for-loan-accounts/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Bank-charges-for-loan-accounts/ Improvement of energy performance of buildings http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Improvement-of-energy-performance-of-buildings/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Improvement-of-energy-performance-of-buildings/ Stress tests of power plants http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Stress-tests-of-power-plants/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Stress-tests-of-power-plants/ Financial Statements Register http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Financial-Statements-Register/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Financial-Statements-Register/ Proposals to curb VAT fraud http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Proposals-to-curb-VAT-fraud/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Proposals-to-curb-VAT-fraud/ National Court is not allowed to change the contents of unfair condition http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/National-Court-is-not-allowed-to-change-the-contents-of-unfair-condition/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/National-Court-is-not-allowed-to-change-the-contents-of-unfair-condition/ Temporary suspension of tax on emission quotas http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Temporary-suspension-of-tax-on-emission-quotas/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Temporary-suspension-of-tax-on-emission-quotas/ CMS wins CEE and Hungary Law Firm of the Year awards http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS-wins-CEE-and-Hungary-Law-Firm-of-the-Year-awards/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS-wins-CEE-and-Hungary-Law-Firm-of-the-Year-awards/ Inappropriate contract term void http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Inappropriate-contract-term-void/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Inappropriate-contract-term-void/ Employers not obliged to disclose information on recruiting another candidate http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Employers-not-obliged-to-disclose-information-on-recruiting-another-candidate/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Employers-not-obliged-to-disclose-information-on-recruiting-another-candidate/ Margin squeeze as a category of dominant position abuse http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Margin-squeeze-as-a-category-of-dominant-position-abuse/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Margin-squeeze-as-a-category-of-dominant-position-abuse/ Selective discounts and below-cost selling of dominant undertakings http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Selective-discounts-and-below-cost-selling-of-dominant-undertakings/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Selective-discounts-and-below-cost-selling-of-dominant-undertakings/ CMS honoured in Chambers Global Online Awards http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS-honoured-in-Chambers-Global-Online-Awards/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/CMS-honoured-in-Chambers-Global-Online-Awards/ European Commission called on Slovakia to abide by strategic environmental assessment regulations http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EC-called-on-Slovakia-to-abide-by-strategic-environmental-assessment-regulations/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EC-called-on-Slovakia-to-abide-by-strategic-environmental-assessment-regulations/ European Commission’s antitrust investigation targeting period before accession to EU http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/ECs-antitrust-investigation-targeting-period-before-accession-to-EU/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/ECs-antitrust-investigation-targeting-period-before-accession-to-EU/ Protecting information in EU infringement proceedings against a member state http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Protecting-information-in-EU-infringement-proceedings-against-a-member-state/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Protecting-information-in-EU-infringement-proceedings-against-a-member-state/ Public access to environmental information may be refused http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public-access-to-environmental-information-may-be-refused/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Public-access-to-environmental-information-may-be-refused/ Agreement on guaranteed power purchase made with a public company constitutes state aid http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Agreement-on-guaranteed-power-purchase-made-with-a-public-company-constitutes-state-aid/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Agreement-on-guaranteed-power-purchase-made-with-a-public-company-constitutes-state-aid/ Fair trial compromised by statements of executives http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Fair-trial-compromised-by-statements-of-executives/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Fair-trial-compromised-by-statements-of-executives/ Violation of the right to a fair trial in the context of a general meeting http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Violation-of-the-right-to-a-fair-trial-in-the-context-of-a-general-meeting/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Violation-of-the-right-to-a-fair-trial-in-the-context-of-a-general-meeting/ New Partner Appointment http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/New-Partner-Appointment/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/New-Partner-Appointment/ Two practice area groups at Ružička Csekes get new leaders http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Two-practice-area-groups-at-Ruzicka-Csekes-get-new-leaders/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Two-practice-area-groups-at-Ruzicka-Csekes-get-new-leaders/ Equality guidance of the European Commission to insurance providers http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Equality-guidance-of-the-European-Commission-to-insurance-providers/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Equality-guidance-of-the-European-Commission-to-insurance-providers/ New scheme for reimbursements of services of general economic interest http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New-scheme-for-reimbursements-of-services-of-general-economic-interest/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/New-scheme-for-reimbursements-of-services-of-general-economic-interest/ Modernisation of public procurement rules http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Modernisation-of-public-procurement-rules/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Modernisation-of-public-procurement-rules/ The power of national courts to revoke unlawful state aid http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The-power-of-national-courts-to-revoke-unlawful-state-aid/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The-power-of-national-courts-to-revoke-unlawful-state-aid/ The right to a fair hearing http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The-right-to-a-fair-hearing/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/The-right-to-a-fair-hearing/ IP rights protection http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/IP-rights-protection/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/IP-rights-protection/ Liability for damages attributable to breach of EU law http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Liability-for-damages-attributable-to-breach-of-EU-law/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Liability-for-damages-attributable-to-breach-of-EU-law/ Ban to leave the country due to unpaid taxes http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Ban-to-leave-the-country-due-to-unpaid-taxes/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Ban-to-leave-the-country-due-to-unpaid-taxes/ State aid and indemnification guarantees in privatisation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/State-aid-and-indemnification-guarantees-in-privatisation/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/State-aid-and-indemnification-guarantees-in-privatisation/ Portuguese law firm Rui Pena, Arnaut & Associados to join CMS http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Portuguese-law-firm-Rui-Pena/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/Portuguese-law-firm-Rui-Pena/ European Commission breaching professional secrecy by disclosing company’s trade name http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/European-Commission-breaching-professional-secrecy/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/European-Commission-breaching-professional-secrecy/ Copyright protection in terms of satellite broadcasting http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Copyright-protection-in-terms-of-satellite-broadcasting/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Copyright-protection-in-terms-of-satellite-broadcasting/ Contractual condition restricting the sale of certain products on the Internet constitutes competition restriction http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Contractual-condition-restricting-the-sale-of-certain-products-on-the-Internet/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Contractual-condition-restricting-the-sale-of-certain-products-on-the-Internet/ Violation of right to judicial protection in filing motion for execution of a state enterprise in liquidation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Violation-of-right-to-judicial-protection/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Violation-of-right-to-judicial-protection/ Decision of the European Commission on state’s obligation to provide information may be challenged in court http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Decision-of-the-European-Commission/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Decision-of-the-European-Commission/ Passed regulation on the power market integrity and transparency http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Passed-regulation-on-the-power-market-integrity-and-transparency/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Passed-regulation-on-the-power-market-integrity-and-transparency/ Hygiene of self-service counters in shops selling groceries http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Hygiene-of-self-service-counters-in-shops-selling-groceries/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Hygiene-of-self-service-counters-in-shops-selling-groceries/ Conditions for broadcasting football matches http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Conditions-for-broadcasting-football-matches/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Conditions-for-broadcasting-football-matches/ Trademarks in „Adwords” context http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Trademarks-in-Adwords-context/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Trademarks-in-Adwords-context/ YUKOS v Russia settled in Strasbourg http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/YUKOS-v-Russia-settled-in-Strasbourg/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/YUKOS-v-Russia-settled-in-Strasbourg/ More favourable tax regime for online casinos in terms of state aid http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/More-favourable-tax-regime-for-online-casinos-in-terms-of-state-aid/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/More-favourable-tax-regime-for-online-casinos-in-terms-of-state-aid/ Investment protection vs. power industry regulation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Investment-protection-vs-power-industry-regulation/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Investment-protection-vs-power-industry-regulation/ Inconsistency of case law in contradiction to the Convention http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Inconsistency-of-case-law-in-contradiction-to-the-Convention/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Inconsistency-of-case-law-in-contradiction-to-the-Convention/ Publishing caricature as reason for employment termination http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Publishing-caricature-as-reason-for-employment-termination/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Publishing-caricature-as-reason-for-employment-termination/ Conditions for participating in leniency programme http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Conditions-for-participating-in-leniency-programme/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Conditions-for-participating-in-leniency-programme/ Refund of tax collected by member country in contradiction to EU law http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Refund-of-tax-collected-by-member-country-in-contradiction-to-EU-law/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Refund-of-tax-collected-by-member-country-in-contradiction-to-EU-law/ Administrative charges for undertakings providing telecommunication services under general authorisation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/administrative-charges-for-undertakings-providing-telecommunication-services/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/administrative-charges-for-undertakings-providing-telecommunication-services/ Extending ban on use of heavy metals and other hazardous chemicals http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/extending-ban-on-use-of-heavy-metals/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/extending-ban-on-use-of-heavy-metals/ European Union proposes uniform banking regulation http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/european-union-proposes-uniform-banking-regulation/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/european-union-proposes-uniform-banking-regulation/ Specification of conditions for issuance of interim measures by Strasbourg http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/specification-of-conditions-for-issuance-of-interim-measures/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/specification-of-conditions-for-issuance-of-interim-measures/ New rules for radioactive waste disposal http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/new-rules-for-radioactive-waste-disposal/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/new-rules-for-radioactive-waste-disposal/ No state aid for digitalization http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/no-state-aid-for-digitalization/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/no-state-aid-for-digitalization/ Trademarks protection in the scope of e-commerce http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/trademarks-protection-in-the-scope-of-e-commerce/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/trademarks-protection-in-the-scope-of-e-commerce/ Ban on constructing wind farms http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/ban-on-constructing-wind-farms/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/ban-on-constructing-wind-farms/ Assessing financial market manipulations http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/assessing-financial-market-manipulations/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/assessing-financial-market-manipulations/ New act on collective investment http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/new-act-on-collective-investment/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/new-act-on-collective-investment/ Official Journal Act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/official-journal-act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/official-journal-act/ Refusal to grant residency permit to HIV positive persons discriminatory http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Refusal-to-grant-residency-permit-to-HIV-positive-persons-discriminatory/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Refusal-to-grant-residency-permit-to-HIV-positive-persons-discriminatory/ No obligation for publishers under European Convention to notify data subjects prior to publishing personal data http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/No-obligation-for-publishers-under-European-Convention-to-notify-data-subjects-prior-to-publishing-personal-data/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/No-obligation-for-publishers-under-European-Convention-to-notify-data-subjects-prior-to-publishing-personal-data/ EC Guidelines applicable despite non-existence of official translation to member country’s official language http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EC-Guidelines-applicable-despite-non-existence-of-official-translation-to-member-countrys-official-language/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/EC-Guidelines-applicable-despite-non-existence-of-official-translation-to-member-countrys-official-language/ Mandatory approval of quotations by general meeting abolished http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Mandatory-approval-of-quotations-by-general-meeting-abolished/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Mandatory-approval-of-quotations-by-general-meeting-abolished/ Court measures protecting Community TM rights to apply to entire EU http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Court-measures-protecting-Community-TM-rights-to-apply-to-entire-EU/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Court-measures-protecting-Community-TM-rights-to-apply-to-entire-EU/ Third party access to documents in leniency procedure http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/third-party-access-to-documents-in-leniency-procedure/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/third-party-access-to-documents-in-leniency-procedure/ Laying down the concept of surreptitious commercial media communication http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/laying-down-the-concept-of-surreptitious-commercial-media-communication/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/laying-down-the-concept-of-surreptitious-commercial-media-communication/ Constitutional Court accepted power to review jurisdiction of arbitration courts http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Constitutional-Court-accepted-power-to-review-jurisdiction-of-arbitration-courts/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Constitutional-Court-accepted-power-to-review-jurisdiction-of-arbitration-courts/ CMS announces 2010/2011 financial results http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsannounces20102011financialresults/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsannounces20102011financialresults/ CMS advises on one of the largest multi-jurisdictional pharma M&A transactions in 2011 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsadvisesononeofthelargestmulti-jurisdictionalpharmamatransactionsin2011/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsadvisesononeofthelargestmulti-jurisdictionalpharmamatransactionsin2011/ Departing from existing case law possible only if duly reasoned http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Departing-from-existing-case-law-possible-only-if-duly-reasoned/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Departing-from-existing-case-law-possible-only-if-duly-reasoned/ 2011 CMS study reveals a return to a more seller-friendly market http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/2011cmsstudyrevealsareturntoamoreseller-friendlymarket/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/2011cmsstudyrevealsareturntoamoreseller-friendlymarket/ Telecommunications Authority of the Slovak Republic (TÚ SR): New list of relevant markets http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/telecommunications-authority-of-the-slovak-republic-tu-sr-new-list-of-relevant-markets/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/telecommunications-authority-of-the-slovak-republic-tu-sr-new-list-of-relevant-markets/ EU member states now able to ban exclusive soccer world championship broadcasting http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/eu-member-states-now-able-to-ban-exclusive-soccer-world-championship-broadcasting---/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/eu-member-states-now-able-to-ban-exclusive-soccer-world-championship-broadcasting---/ Service Concession http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/service-concession-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/service-concession-/ Specification of margin squeeze concept http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/specification-of-margin-squeeze-concept-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/specification-of-margin-squeeze-concept-/ Securing public’s participation in decision-making process and access to justice in the field of environment http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/securing-publics-participation-in-decision-making-process-and-access-to-justice-in-the-field-of-environment-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/securing-publics-participation-in-decision-making-process-and-access-to-justice-in-the-field-of-environment-/ Free of charge emission quotas http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/free-of-charge-emission-quotas-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/free-of-charge-emission-quotas-/ Deficiencies of strategic environmental assessment http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/deficiencies-of-strategic-environmental-assessment-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/deficiencies-of-strategic-environmental-assessment-/ New approach to gender in insurance http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/new-approach-to-gender-in-insurance/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/new-approach-to-gender-in-insurance/ Unlawful state aid http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/unlawful-state-aid-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/unlawful-state-aid-/ Financing services in public interest http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/financing-services-in-public-interest-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/financing-services-in-public-interest-/ Publicizing decisions of Slovak courts http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/publicizing-decisions-of-slovak-courts-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/publicizing-decisions-of-slovak-courts-/ Unlawful restrictions on establishment of large shopping centres http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/unlawful-restrictions-on-establishment-of-large-shopping-centres-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/unlawful-restrictions-on-establishment-of-large-shopping-centres-/ Modernisation of public procurement http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/modernisation-of-public-procurement-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/modernisation-of-public-procurement-/ Interconnecting commercial registers http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/interconnecting-commercial-registers-/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/interconnecting-commercial-registers-/ Amendment to public procurement act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/amendment-to-public-procurement-act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/amendment-to-public-procurement-act/ Slovak courts have no jurisdiction to review decision of the EC on unlawful state aid http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovak-courts-have-no-jurisdiction-to-review-decision-of-the-EC-on-unlawful-state-aid/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/legal-updates/Slovak-courts-have-no-jurisdiction-to-review-decision-of-the-EC-on-unlawful-state-aid/ Firm advises Advent International on the acquisition of Provimi Pet Food http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/firmadvisesadventinternationalontheacquisitionofprovimipetfood/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/firmadvisesadventinternationalontheacquisitionofprovimipetfood/ CMS is Number One in CEE http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsisnumberoneincee/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsisnumberoneincee/ CMS management changes http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsmanagementchanges/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/news/cmsmanagementchanges/