CMS Ružička Csekes - Publications http://www.rc-cms.sk/ law firm sk Trestná zodpovednosť právnických osôb - mapa rizík http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Trestna_ zodpovednost_ pravnickych_osob_mapa_rizik/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Trestna_ zodpovednost_ pravnickych_osob_mapa_rizik/ Corporate criminal law http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Corporate_criminal_law/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Corporate_criminal_law/ Korporátne trestné právo http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Korporatne trestne pravo/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Korporatne trestne pravo/ Energy Storage E-guide http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Energy_Storage_E-guide/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Energy_Storage_E-guide/ E-sprievodca sektorom uskladňovania energie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/E-sprievodca_sektorom_uskladnovania_energie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/E-sprievodca_sektorom_uskladnovania_energie/ Global Guide to Data Breach Notifications http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Global_Guide to Data Breach Notifications/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Global_Guide to Data Breach Notifications/ Global Guide to Data Breach Notifications http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Global_Guide_to_Data_Breach_Notifications/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Global_Guide_to_Data_Breach_Notifications/ Global Guide to Data Breach Notifications http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Global_Guide_to_Data_Breach_Notifications/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Global_Guide_to_Data_Breach_Notifications/ Global Guide to Data Breach Notifications http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Global_Guide_to_Data_Breach_Notifications/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Global_Guide_to_Data_Breach_Notifications/ CMS Guide to Greenfield Investments in CEE http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_to_Greenfield_Investments_in CEE/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_to_Greenfield_Investments_in CEE/ CMS sprievodca k investovaniu „na zelenej lúke” v strednej a východnej Európe http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_sprievodca_k_investovaniu_na zelenej_luke_v_strednej_a_vychodnej_Europe/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_sprievodca_k_investovaniu_na zelenej_luke_v_strednej_a_vychodnej_Europe/ 10 krokov prípravy na implementáciu Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR) http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/10_krokov_pripravy_na_implementaciu_Vseobecneho_nariadenia_na_ochranu_osobnych_udajov_(GDPR)/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/10_krokov_pripravy_na_implementaciu_Vseobecneho_nariadenia_na_ochranu_osobnych_udajov_(GDPR)/ Sprievodca CMS protikorupčnými zákonmi http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Sprievodca_CMS_protikorupcnymi_zakonmi/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Sprievodca_CMS_protikorupcnymi_zakonmi/ CMS Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws/ Sprievodca CMS’ k téme Účtovanie vnútropodnikových cien: postupy pre elimináciu dvojitého zdanenia v 24 krajinách http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Sprievodca_CMS_k_teme_Uctovanie_vnutropodnikovych_cien_postupy_pre_eliminaciu_dvojiteho_zdanenia_v_24_krajinach/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Sprievodca_CMS_k_teme_Uctovanie_vnutropodnikovych_cien_postupy_pre_eliminaciu_dvojiteho_zdanenia_v_24_krajinach/ CMS’ Guide - Transfer pricing: procedures for the elimination of double taxation in 24 countries http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_Transfer_pricing_procedures_for_the_elimination_of_double_taxation_in_24_countries/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_Transfer_pricing_procedures_for_the_elimination_of_double_taxation_in_24_countries/ October edition of Transmit, bi-annual TMC sector update http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/October-edition-of-Transmit/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/October-edition-of-Transmit/ Časopis Transmit, publikácia CMS zameraná na komunikačné technológie, médiá a telekomunikácie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Jesenne-vydanie-Transmit/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Jesenne-vydanie-Transmit/ Guide to doing business in Slovakia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Guide-to-doing-business-in-Slovakia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Guide-to-doing-business-in-Slovakia/ E-mail signature requirements http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/E_mai_signature_requirements/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/E_mai_signature_requirements/ E-mail signature requirements http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/E_mai_signature_requirements/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/E_mai_signature_requirements/ E-mail signature requirements http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/E_mai_signature_requirements/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/E_mai_signature_requirements/ Gemeinsame Handlung des Statutars mit einem Prokuristen http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Gemeinsame-Handlung/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Gemeinsame-Handlung/ Náležitosti E-mailového podpisu http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Nalezitosti_emailoveho_podpisu/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Nalezitosti_emailoveho_podpisu/ Spoločné konanie štatutára s prokuristom http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Spolocne_konanie_statutara_s_prokuristom/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Spolocne_konanie_statutara_s_prokuristom/ CEE German Desk Newsletter - The automotive industry in CEE http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ CEE German Desk Newsletter - The automotive industry in CEE http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ CEE German Desk Newsletter - The automotive industry in CEE http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ CEE German Desk Newsletter - The automotive industry in CEE http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_German_Desk_Newsletter_The_automotive_industry_in_CEE/ Dočasné prideľovanie zamestnancov a úprava po 1.3.2015 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ Slovak Republic: secondment of employees http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ Slovak Republic: secondment of employees http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ Slovak Republic: secondment of employees http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Slovak_Republic_secondment_of_employees/ New CMS and EMIS DealWatch report shows slower M&A deal flow in 2014 and cautious optimism for 2015 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ New CMS and EMIS DealWatch report shows slower M&A deal flow in 2014 and cautious optimism for 2015 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ New CMS and EMIS DealWatch report shows slower M&A deal flow in 2014 and cautious optimism for 2015 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ Nová správa CMS a EMIS DealWatch poukazuje na menej fúzií a akvizícií v roku 2014 a na opatrný optimizmus v roku 2015 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/New_CMS_and_EMIS_DealWatch_report_shows_slower_MA_deal_flow_in_2014 _and_cautious_optimism_for_2015/ CMS Guide to Merger Control in Europe 2014 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ CMS Guide to Merger Control in Europe 2014 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ Príručka CMS „Kontrola koncentrácií v roku 2014 v Európe“ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ CMS Guide to Merger Control in Europe 2014 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Guide_to_Merger_Control_in_Europe_2014/ A Guide to Passporting - Rules on Marketing Alternative Investment Funds in Europe http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/A_Guide_to_Passporting/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/A_Guide_to_Passporting/ A Guide to Passporting - Rules on Marketing Alternative Investment Funds in Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/A_Guide_to_Passporting/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/A_Guide_to_Passporting/ A Guide to Passporting - Rules on Marketing Alternative Investment Funds in Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/A_Guide_to_Passporting/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/A_Guide_to_Passporting/ A Guide to Passporting - Rules on Marketing Alternative Investment Funds in Europe http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/A_Guide_to_Passporting/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/A_Guide_to_Passporting/ Amendment of the Civil Code http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_of_the_Civil_Code/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_of_the_Civil_Code/ Amendment of the Civil Code http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_of_the_Civil_Code/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_of_the_Civil_Code/ Amendment of the Civil Code http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Amendment_of_the_Civil_Code/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Amendment_of_the_Civil_Code/ Novela občianskeho zákonníka http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_obcianskeho_zakonnika/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_obcianskeho_zakonnika/ Novela zákona o ochrane osobných údajov http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_zakona_o_ochrane_osobnych_udajov2/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_zakona_o_ochrane_osobnych_udajov2/ Amendment to the Data Protection Act http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_to_the_Data_Protection_Act/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_to_the_Data_Protection_Act/ Amendment to the Data Protection Act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Amendment_to_the_Data_Protection_Act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Amendment_to_the_Data_Protection_Act/ Amendment to the Data Protection Act http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_to_the_Data_Protection_Act/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment_to_the_Data_Protection_Act/ New instructions on how to file financial statements http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/New_instructions_on_how_to_file_fnancial_statements/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/New_instructions_on_how_to_file_fnancial_statements/ New instructions on how to file financial statements http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_instructions_on_how_to_file_fnancial_statements/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_instructions_on_how_to_file_fnancial_statements/ Nový spôsob ukladania účtovných závierok http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novy_sposob_ukladania_uctovnych_zavierok/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novy_sposob_ukladania_uctovnych_zavierok/ New instructions on how to file financial statements http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_instructions_on_how_to_file_fnancial_statements/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/New_instructions_on_how_to_file_fnancial_statements/ CMS Brief Guide to Private Placement of Funds http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Brief_Guide_to_Private_Placement_of_Funds/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Brief_Guide_to_Private_Placement_of_Funds/ CMS Brief Guide to Private Placement of Funds http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Brief_Guide_to_Private_Placement_of_Funds/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Brief_Guide_to_Private_Placement_of_Funds/ CMS Brief Guide to Private Placement of Funds http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Brief_Guide_to_Private_Placement_of_Funds/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Brief_Guide_to_Private_Placement_of_Funds/ Zmena povinností správcu vkladu pri správe vkladov zakladateľov http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Zmena_povinnosti_spravcu_vkladu_pri_sprave_vkladov_zakladatelov/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Zmena_povinnosti_spravcu_vkladu_pri_sprave_vkladov_zakladatelov/ Änderung der Pflichten des Einlagenverwalters bei der Verwaltung der Gründereinlagen http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Anderung_der_Pflichten_des_Einlagenverwalters_bei_der_Verwaltung_der_Grundereinlagen/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Anderung_der_Pflichten_des_Einlagenverwalters_bei_der_Verwaltung_der_Grundereinlagen/ Changes in obligations of administrators managing founders’ contributions http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Changes_in_obligations_of_administrators_managing_founders_contributions/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Changes_in_obligations_of_administrators_managing_founders_contributions/ Changes in obligations of administrators managing founders’ contributions http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_in_obligations_of_administrators_managing_founders_contributions/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_in_obligations_of_administrators_managing_founders_contributions/ CMS Dealwatch: Aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v roku 2013 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Dealwatch_Aktivity_v_oblasti_fuzii_a_akvizicii_v_roku_2013/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Dealwatch_Aktivity_v_oblasti_fuzii_a_akvizicii_v_roku_2013/ CMS Dealwatch M & A Activity 2013 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Dealwatch_MA_Activity_2013/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Dealwatch_MA_Activity_2013/ CMS Dealwatch M & A Activity 2013 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Dealwatch_MA_Activity_2013/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Dealwatch_MA_Activity_2013/ CMS Dealwatch M & A Activity 2013 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Dealwatch_MA_Activity_2013/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Dealwatch_MA_Activity_2013/ CMS European M & A Study 2013 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-European-MandA-Study-2013/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-European-MandA-Study-2013/ CMS European M&A Study 2013 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS-European-MandA-study-2013/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS-European-MandA-study-2013/ CEE guide to data protection http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_guide_to_data_protection/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_guide_to_data_protection/ CEE guide to data protection http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CEE_guide_to_data_protection/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CEE_guide_to_data_protection/ CEE guide to data protection http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CEE_guide_to_data_protection/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CEE_guide_to_data_protection/ CEE guide to data protection http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_guide_to_data_protection/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CEE_guide_to_data_protection/ Subdodávateľské vzťahy po novelách zákona o verejnom obstarávaní http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Subdodavatelske_vztahy/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Subdodavatelske_vztahy/ Changes to the Copyright act http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Copyright_Act/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Copyright_Act/ Changes to the Copyright act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Changes_to_the_Copyright_Act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Changes_to_the_Copyright_Act/ Novela Autorského zákona http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_Autorskeho_zakona/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_Autorskeho_zakona/ Changes to the Copyright act http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Copyright_Act/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Copyright_Act/ Competition compliance programmes http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_compliance_programmes/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_compliance_programmes/ Competition compliance programmes http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Competition_compliance_programmes/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Competition_compliance_programmes/ Competition compliance programmes http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_compliance_programmes/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_compliance_programmes/ Programy dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Programy_dodrziavania_pravidiel_hospodarskej_sutaze/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Programy_dodrziavania_pravidiel_hospodarskej_sutaze/ Public Procurement http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/public-procurement/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/public-procurement/ Public Procurement http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/public-procurement/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/public-procurement/ Verejné obstarávanie http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/verejne-obstaravanie/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/verejne-obstaravanie/ Public Procurement http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/public-procurement/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/public-procurement/ Overview of our latest awards http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/overview_of_our_latest_awards/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/overview_of_our_latest_awards/ Overview of our latest awards http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/overview_of_our_latest_awards/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/overview_of_our_latest_awards/ Prehľad našich aktuálnych ocenení http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/prehlad_nasich_aktualnych_oceneni/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/prehlad_nasich_aktualnych_oceneni/ Overview of our latest awards http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/overview_of_our_latest_awards/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/overview_of_our_latest_awards/ Novinky z oblasti hospodárskej súťaže http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novinky_z_oblasti_hospodarskej_sutaze/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novinky_z_oblasti_hospodarskej_sutaze/ Competition newsletter http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_newsletter/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_newsletter/ Competition newsletter http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Competition_newsletter/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Competition_newsletter/ Competition newsletter http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_newsletter/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Competition_newsletter/ Zmeny v právnej úprave pozemkových spoločenstiev http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/zmeny-v-pravnej-uprave-pozemkovych-spolocenstiev/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/zmeny-v-pravnej-uprave-pozemkovych-spolocenstiev/ Changes introduced by the new Act on personal data protection http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes-introduced-by-the-new-Act-on-personal-data-protection/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes-introduced-by-the-new-Act-on-personal-data-protection/ Čo prinesie nový zákon o ochrane osobných údajov ? http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Co-prinesie-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Co-prinesie-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov/ Proposed Amendment to the Act on Labour Inspection http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Proposed_Amendment_to_the_Act_on_Labour_Inspection/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Proposed_Amendment_to_the_Act_on_Labour_Inspection/ Proposed Amendment to the Act on Labour Inspection http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Proposed_Amendment_to_the_Act_on_Labour_Inspection/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Proposed_Amendment_to_the_Act_on_Labour_Inspection/ Proposed Amendment to the Act on Labour Inspection http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Proposed_Amendment_to_the_Act_on_Labour_Inspection/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Proposed_Amendment_to_the_Act_on_Labour_Inspection/ Pripravovaná novela Zákona o inšpekcii práce http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Pripravovana_novela_Zakona_o_inspekcii_prace/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Pripravovana_novela_Zakona_o_inspekcii_prace/ Limitation of contractual freedom in foodstuff trading http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Limitation-of-contractual-freedom-in-foodstuff-trading/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Limitation-of-contractual-freedom-in-foodstuff-trading/ Limitácia zmluvnej voľnosti v obchode s potravinami http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Limitacia-zmluvnej-volnosti-v-obchode-s-potravinami/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Limitacia-zmluvnej-volnosti-v-obchode-s-potravinami/ Assessing the AML as it relates to M&A and joint ventures http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ Právna úprava v oblasti kontroly koncentrácií (M&A a JV) v Číne http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ Assessing the AML as it relates to M&A and joint ventures http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ Assessing the AML as it relates to M&A and joint ventures http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Assessing_the_AML_as_it_relates_to_MA_and_joint_ventures/ International Tax and Private Clients http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/International-tax-and-private-clients/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/International-tax-and-private-clients/ International Tax and Private Clients http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/International-tax-andprivate-clients/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/International-tax-andprivate-clients/ International Tax and Private Clients http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/International-tax-and-private-clients/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/International-tax-and-private-clients/ International Tax and Private Clients http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/International-tax-and-private-clients/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/International-tax-and-private-clients/ Vybrané zmeny Zákona o konkurze a reštrukturalizácii http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Vybrane_zmeny_Zakona_o_konkurze_a_restrukturalizacii/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Vybrane_zmeny_Zakona_o_konkurze_a_restrukturalizacii/ Ausgewählte Änderungen des Gesetzes über Konkurs und Umstrukturierung http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Ausgewahlte_Anderungen_des_Gesetzes_uber_Konkurs_und_Umstrukturierung/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Ausgewahlte_Anderungen_des_Gesetzes_uber_Konkurs_und_Umstrukturierung/ Selected changes in the Act on bankruptcy and restructuring http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Selected_changes_in_the_Act_on_bankruptcy_and_restructuring/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Selected_changes_in_the_Act_on_bankruptcy_and_restructuring/ Selected changes in the Act on bankruptcy and restructuring http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Selected_changes_in_the_Act_on_bankruptcy_and_restructuring/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Selected_changes_in_the_Act_on_bankruptcy_and_restructuring/ CMS Dealwatch: Aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v roku 2012 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Dealwatch_Aktivity_v_oblasti_fuzii_a_akvizicii_v_roku_2012/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Dealwatch_Aktivity_v_oblasti_fuzii_a_akvizicii_v_roku_2012/ The Issues 2013: Upcoming legal topics in the Czech Republic http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ Novela Obchodného zákonníka http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_Obchodneho_zakonnika/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela_Obchodneho_zakonnika/ Handelsgesetzbuchnovelle 2013 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Commercial_Code/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Commercial_Code/ Rok 2013: Nastávajúce právne témy v Českej republike http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ Changes to the Commercial Code http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Changes_to_the_Commercial_Code/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Changes_to_the_Commercial_Code/ The Issues 2013: Upcoming legal topics in the Czech Republic http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ Changes to the Commercial Code http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Commercial_Code/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Changes_to_the_Commercial_Code/ The Issues 2013: Upcoming legal topics in the Czech Republic http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/The_Issues_2013_Upcoming_legal_topics_in_the_Czech_Republic/ CMS DealWatch M&A activity 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_DealWatch_MA_activity_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_DealWatch_MA_activity_2012/ CMS DealWatch M&A activity 2012 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_DealWatch_MA_activity_2012/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_DealWatch_MA_activity_2012/ CMS DealWatch M&A activity 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_DealWatch_MA_activity_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_DealWatch_MA_activity_2012/ CMS Consumer Products Report for 2012 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012./ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012./ CMS Consumer Products Report for 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012/ CMS Consumer Products Report for 2012 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012/ CMS Consumer Products Report for 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS_Consumer_Products_Report_for_2012/ Das Übersicht zu Ružička Csekes s.r.o. http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Das-Ubersicht-zu-Ruzicka-Csekes s.r.o./ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Das-Ubersicht-zu-Ruzicka-Csekes s.r.o./ Amendment to the Labour Code http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment-to-the-labour-code/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Amendment-to-the-labour-code/ An Overview to Ružička Csekes s.r.o. http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/An-Overview-to-Ruzicka-Csekes/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/An-Overview-to-Ruzicka-Csekes/ An Overview to Ružička Csekes s.r.o. http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/An-Overview-to-Ruzicka-Csekes/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/An-Overview-to-Ruzicka-Csekes/ Novelle des Arbeitsgesetzbuches http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Novelle-des-Arbeitsgesetzbuches/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Novelle-des-Arbeitsgesetzbuches/ Novela Zákonníka práce http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela-Zakonnika-prace/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Novela-Zakonnika-prace/ Brožúra advokátskej kancelárie Ružička Csekes s.r.o. http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Brozura-advokatskej-kancelarie-Ruzicka-Csekes/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Brozura-advokatskej-kancelarie-Ruzicka-Csekes/ Amendment to the Labour Code http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Amendment-to-the-labour-code/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Amendment-to-the-labour-code/ Ružička Csekes - Právo obchodných spoločností, fúzií a akvizícií http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Ruzicka-Csekes-Pravo-obchodnych-spolocnosti-fuzii-a-akvizicii/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Ruzicka-Csekes-Pravo-obchodnych-spolocnosti-fuzii-a-akvizicii/ Ružička Csekes - Corporate and M&A Practice http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Ruzicka-Csekes-Corporate-and-MA-Practice/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Ruzicka-Csekes-Corporate-and-MA-Practice/ Ružička Csekes - Corporate and M&A Practice http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Ruzicka-Csekes-Corporate-and-MA-Practice/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Ruzicka-Csekes-Corporate-and-MA-Practice/ Ružička Csekes - Corporate and M&A Practice http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Ruzicka-Csekes-Corporate-and-MA-Practice/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Ruzicka-Csekes-Corporate-and-MA-Practice/ CMS Master Domestic and International Tax Matters http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ CMS Master Domestic and International Tax Matters http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ CMS Master Domestic and International Tax Matters http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ CMS Master Domestic and International Tax Matters http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-Master-Domestic-and-International-Tax-Matters/ 10 Things Insurers Should Know 2012 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/10-things-insurers-should-know-2012-HU/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/10-things-insurers-should-know-2012-HU/ 10 Things Insurers Should Know 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/10-things-insurers-should-know-2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/10-things-insurers-should-know-2012/ 10 Things Insurers Should Know 2012 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/10-things-insurers-should-know-2012-SK/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/10-things-insurers-should-know-2012-SK/ 10 Things Insurers Should Know 2012 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/10-things-insurers-should-know-2012/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/10-things-insurers-should-know-2012/ The Mergers & Acquisitions Review 2012 - kapitola Slovakia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/The-Mergers-Acquisitions-Review-2012-kapitola-Slovakia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/The-Mergers-Acquisitions-Review-2012-kapitola-Slovakia/ The Mergers & Acquisitions Review 2012 - Slovakia chapter http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The-Mergers-and-Acquisitions-Review-2012-Slovakia-chapter/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The-Mergers-and-Acquisitions-Review-2012-Slovakia-chapter/ The Mergers & Acquisitions Review 2012 - Slovakia chapter http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/The Mergers-and-Acquisitions-Review-2012-Slovakia-chapter/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/The Mergers-and-Acquisitions-Review-2012-Slovakia-chapter/ Market Abuse Across Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Market-Abuse-Across-Europe/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Market-Abuse-Across-Europe/ Market Abuse Across Europe http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Market-Abuse-Across-Europe/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Market-Abuse-Across-Europe/ CMS DealWatch M&A activity 2011 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ Market Abuse Across Europe http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Market-Abuse-Across-Europe/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Market-Abuse-Across-Europe/ CMS DealWatch M&A activity 2011 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ CMS DealWatch M&A activity 2011 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ CMS DealWatch M&A activity 2011 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/CMS-DealWatch-M-and-A-activity-2011/ Market Abuse Across Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Market-Abuse-Across-Europe/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Market-Abuse-Across-Europe/ Tax Regimes in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ Tax Regimes in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ Tax Regimes in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ Tax Regimes in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Tax-Regimes-in-Central-and-Eastern-Europe/ 2012 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ 2012 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ 2012 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ 2012 Handbook of Competition Enforcement Agencies - Slovakia http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2012-Handbook-of-Competition-Enforcement-Agencies/ Lifesciences Supporting your Business in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ Lifesciences Supporting your Business in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ Lifesciences Supporting your Business in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ Lifesciences Supporting your Business in Central and Eastern Europe http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/Lifesciences-Supporting-your-Business-in-Central-and-Eastern-Europe/ The Banking Regulation Review - 3rd Edition - Slovakia, Sylvia Szabo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The-banking-regulation-review-3rd-Edition-Slovakia/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The-banking-regulation-review-3rd-Edition-Slovakia/ The Banking Regulation Review - 3rd Edition - Slovakia, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The-Banking-Regulation-Review-3rd-Edition-Slovakia/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/The-Banking-Regulation-Review-3rd-Edition-Slovakia/ The Banking Regulation Review - 3rd Edition - Slovakia, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/The-Banking-Regulation-Review-3rd-Edition-Slovakia/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/The-Banking-Regulation-Review-3rd-Edition-Slovakia/ The Banking Regulation Review - 3rd Edition - Slovakia, Sylvia Szabo http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/The-Banking-Regulation-Review-3rd-Edition-Slovakia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/The-Banking-Regulation-Review-3rd-Edition-Slovakia/ Návrh novej európskej úpravy udeľovania koncesií http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/navrh-novej-europskej-upravy-udelovania-koncesii/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/navrh-novej-europskej-upravy-udelovania-koncesii/ 2011 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2011 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2011 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2011 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2011_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2010 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2010 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2010 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2010 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2010_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2009 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2009 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2009 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ 2009 Handbook of Competition Enforcement Agencies http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/2009_Handbook_of_Competition_Enforcement_Agencies/ Leading M&A practise across CEE, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ Supporting Your Business http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business/ CMS Dismissal Guide, 2009 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-dismissal-guide-2009/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-dismissal-guide-2009/ Taking note of changes in the Trademarks Act http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ Our Real Estate Capability across Europe and beyond, 2010, Ian Parker, Nina Dubovská, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ CMS Facts and Figures, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-facts-and-figures-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-facts-and-figures-2010/ CEE Competition, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-competition-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-competition-2010/ Number 1 Hotel Lawyers in Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ Slovakia: cross-border mergers http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/slovakia-cross-border-mergers/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/slovakia-cross-border-mergers/ Comparative Study – Renewable Energy, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/comparative-study-renewable-energy-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/comparative-study-renewable-energy-2010/ Projekt D1 – rok po uzavretí koncesnej zmluvy http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/projekt-d1-rok-po-uzavreti-koncesnej-zmluvy/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/projekt-d1-rok-po-uzavreti-koncesnej-zmluvy/ CMS Guide to Real Estate Transaction Costs Europe, 2010, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ CMS Guide to Restructuring, Insolvency and Distressed Debt Trading in Europe, 2011, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ Competition Services, Dawn Raid Team, 2011, Naďa Roštek Spustová http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/competition-services-dawn-raid-team-2011/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/competition-services-dawn-raid-team-2011/ Cash Pooling in Central and Eastern Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS International Guide to Pensions, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-international-guide-to-pensions-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-international-guide-to-pensions-2010/ Restrictive Covenants- Slovakia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/restrictive-covenants-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/restrictive-covenants-slovakia/ Insurance - 10 things every insurer should know, 2010, Ian Parker, Martina Poliačiková http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ Cross-border exercise of shareholder rights, Slovak Spectator http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ Private Equity in CEE, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/private-equity-in-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/private-equity-in-cee-2010/ Duties and Responsibilities of Directors, 2010, Ian Parker, Jana Pagáčová http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ CEE Labour Law Guide, 2010, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-labour-law-guide-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-labour-law-guide-2010/ Taking note of changes in the Trademarks Act http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ CEE Lifesciences Brochure, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-lifesciences-brochure/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-lifesciences-brochure/ Supporting your business in Central and Eastern Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS anti-bribery and corruption laws across Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ Number 1 Hotel Lawyers in Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ Slovakia: cross-border mergers http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/slovakia-cross-border-mergers/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/slovakia-cross-border-mergers/ Comparative Study – Renewable Energy, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/comparative-study-renewable-energy-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/comparative-study-renewable-energy-2010/ European Transport: The Pride of Slovakia http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/european-transport-the-pride-of-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/european-transport-the-pride-of-slovakia/ CMS Guide to Real Estate Transaction Costs Europe, 2010, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ CMS Guide to Restructuring, Insolvency and Distressed Debt Trading in Europe, 2011, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ Competition Services, Dawn Raid Team, 2011, Naďa Roštek Spustová http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/competition-services-dawn-raid-team-2011/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/competition-services-dawn-raid-team-2011/ Cash Pooling in Central and Eastern Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS International Guide to Pensions, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-international-guide-to-pensions-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-international-guide-to-pensions-2010/ Restrictive Covenants- Slovakia http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/restrictive-covenants-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/restrictive-covenants-slovakia/ Insurance - 10 things every insurer should know, 2010, Ian Parker, Martina Poliačiková http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ Cross-border exercise of shareholder rights, Slovak Spectator http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ Private Equity in CEE, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/private-equity-in-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/private-equity-in-cee-2010/ Duties and Responsibilities of Directors, 2010, Ian Parker, Jana Pagáčová http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ CEE Labour Law Guide, 2010, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cee-labour-law-guide-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cee-labour-law-guide-2010/ Taking note of changes in the Trademarks Act http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ CEE Lifesciences Brochure, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cee-lifesciences-brochure/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cee-lifesciences-brochure/ Supporting your business in Central and Eastern Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS anti-bribery and corruption laws across Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ Leading M&A practise across CEE, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ Supporting Your Business http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business/ CMS Dismissal Guide, 2009 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-dismissal-guide-2009/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-dismissal-guide-2009/ European Transport: The Pride of Slovakia http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/european-transport-the-pride-of-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/european-transport-the-pride-of-slovakia/ Our Real Estate Capability across Europe and beyond, 2010, Ian Parker, Nina Dubovská, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ CMS Facts and Figures, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-facts-and-figures-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-facts-and-figures-2010/ CEE Competition, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-competition-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-competition-2010/ Cash Pooling in Central and Eastern Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS International Guide to Pensions, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-international-guide-to-pensions-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-international-guide-to-pensions-2010/ Dôsledky ukončenia diaľničných PPP projektov pre budúcnosť PPP na Slovensku http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Dosledky-ukoncenia-dialnicnych-PPP-projektov-pre-buducnost-PPP-na-Slovensku/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/Dosledky-ukoncenia-dialnicnych-PPP-projektov-pre-buducnost-PPP-na-Slovensku/ Insurance - 10 things every insurer should know, 2010, Ian Parker, Martina Poliačiková http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ Cross-border exercise of shareholder rights, Slovak Spectator http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ Private Equity in CEE, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/private-equity-in-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/private-equity-in-cee-2010/ Duties and Responsibilities of Directors, 2010, Ian Parker, Jana Pagáčová http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ CEE Labour Law Guide, 2010, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cee-labour-law-guide-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cee-labour-law-guide-2010/ Taking note of changes in the Trademarks Act http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/taking-note-of-changes-in-the-trademarks-act/ CEE Lifesciences Brochure, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cee-lifesciences-brochure/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cee-lifesciences-brochure/ Supporting your business in Central and Eastern Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS anti-bribery and corruption laws across Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ Leading M&A practise across CEE, 2010 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ Supporting Your Business http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/supporting-your-business/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/supporting-your-business/ CMS Dismissal Guide, 2009 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-dismissal-guide-2009/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-dismissal-guide-2009/ European Transport: The Pride of Slovakia http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/european-transport-the-pride-of-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/european-transport-the-pride-of-slovakia/ Our Real Estate Capability across Europe and beyond, 2010, Ian Parker, Nina Dubovská, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ CMS Facts and Figures, 2010 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-facts-and-figures-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-facts-and-figures-2010/ CEE Competition, 2010 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cee-competition-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cee-competition-2010/ Competition Services, Dawn Raid Team, 2011, Naďa Roštek Spustová http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/competition-services-dawn-raid-team-2011/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/competition-services-dawn-raid-team-2011/ Number 1 Hotel Lawyers in Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ Slovakia: cross-border mergers http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/slovakia-cross-border-mergers/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/slovakia-cross-border-mergers/ Comparative Study – Renewable Energy, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/comparative-study-renewable-energy-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/comparative-study-renewable-energy-2010/ Sloboda umeleckého prejavu v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/sloboda-umeleckeho-prejavu-v-kontexte-judikatury-europskeho-sudu-pre-ludske-prava/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/sloboda-umeleckeho-prejavu-v-kontexte-judikatury-europskeho-sudu-pre-ludske-prava/ CMS Guide to Real Estate Transaction Costs Europe, 2010, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ CMS Guide to Restructuring, Insolvency and Distressed Debt Trading in Europe, 2011, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ Duties and Responsibilities of Directors, 2010, Ian Parker, Jana Pagáčová http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/duties-and-responsibilities-of-directors-2010/ CEE Labour Law Guide, 2010, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-labour-law-guide-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-labour-law-guide-2010/ Restrictive Covenants- Slovakia http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/restrictive-covenants-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/restrictive-covenants-slovakia/ CEE Lifesciences Brochure, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-lifesciences-brochure/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cee-lifesciences-brochure/ Supporting your business in Central and Eastern Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/supporting-your-business-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS anti-bribery and corruption laws across Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-anti-bribery-and-corruption-laws-across-europe-2010/ Leading M&A practise across CEE, 2010 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/leading-m-a-practise-across-cee-2010/ Obhajoba Vašich podnikateľských záujmov http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/supporting-your-business/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/supporting-your-business/ CMS Dismissal Guide, 2009 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-dismissal-guide-2009/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-dismissal-guide-2009/ European Transport: The Pride of Slovakia http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/european-transport-the-pride-of-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/european-transport-the-pride-of-slovakia/ Our Real Estate Capability across Europe and beyond, 2010, Ian Parker, Nina Dubovská, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/our-real-estate-capability-across-europe-and-beyond-2010/ CMS Facts and Figures, 2010 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-facts-and-figures-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cms-facts-and-figures-2010/ CEE Competition, 2010 http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cee-competition-2010/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/cee-competition-2010/ Number 1 Hotel Lawyers in Europe, 2010 http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/number-1-hotel-lawyers-in-europe-2010/ Slovakia: cross-border mergers http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/slovakia-cross-border-mergers/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/slovakia-cross-border-mergers/ Comparative Study – Renewable Energy, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/comparative-study-renewable-energy-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/comparative-study-renewable-energy-2010/ R1 – prvý cestný PPP projekt na Slovensku http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/r1-prvy-cestny-ppp-projekt-na-slovensku/ http://test9.netropolis.sk/spravy-media/brozury--publikacie/r1-prvy-cestny-ppp-projekt-na-slovensku/ CMS Guide to Real Estate Transaction Costs Europe, 2010, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-guide-to-real-estate-transaction-costs-europe-2010/ CMS Guide to Restructuring, Insolvency and Distressed Debt Trading in Europe, 2011, Ian Parker, Peter Šimo http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/cms-guide-to-restructuring-Insolvency-and-distressed-debt-trading-in-Europe-2011/ Competition Services, Dawn Raid Team, 2011, Naďa Roštek Spustová http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/competition-services-dawn-raid-team-2011/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/competition-services-dawn-raid-team-2011/ Cash Pooling in Central and Eastern Europe, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cash-pooling-in-central-and-eastern-europe-2010/ CMS International Guide to Pensions, 2010, Sylvia Szabó http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-international-guide-to-pensions-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cms-international-guide-to-pensions-2010/ Restrictive Covenants- Slovakia http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/restrictive-covenants-slovakia/ http://test9.netropolis.sk/hirek--media/brossurak--kiadvanyok/restrictive-covenants-slovakia/ Insurance - 10 things every insurer should know, 2010, Ian Parker, Martina Poliačiková http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/insurance-10-things-every-insurer-should-know-2010/ Cross-border exercise of shareholder rights, Slovak Spectator http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/cross-border-exercise-of-shareholder-rights-slovak-spectator/ Private Equity in CEE, 2010, Ian Parker http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/private-equity-in-cee-2010/ http://test9.netropolis.sk/news-media/brochures-publications/private-equity-in-cee-2010/