COVID-19 - Prehľad aktuálnych opatrení s dosahom na biznis k 15.10.2020, 06.00 hod.

Včera (14. 10. 2020) vydal ÚVZ SR dve nové, dlho očakávané, opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok, fungovania prevádzok a usporadúvania hromadných podujatí. Tieto nadobudli účinnosť dnes, 15.10.2020 od 06:00 a trvajú až do odvolania. Viac si prečítate tu. 


Budúcnosť kontroly koncentrácií Európskou Komisiou

Margrethe Vestager, Európska Komisárka pre hospodársku súťaž, predostrela 11.Septembra 2020 na konferencii Medzinárodnej asociácie advokátov, aké zmeny môžeme v budúcnosti očakávať v oblasti kontroly koncentrácií Európskou Komisiou. Zdôraznila pritom, že pandémia neovplyvní kontrolu koncentrácií, práve naopak vyzdvihla dôsledné uplatňovanie a presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti kontroly koncentrácií. Zároveň prezradila, akými nástrojmi chce dosiahnuť, aby sa kontrola koncentrácií sústredila správnym smerom, t.j. na transakcie s najškodlivejším dopadom, v nadväznosti na predbežné závery, ku ktorým EK dospela v rámci vyhodnocovania verejnej konzultácie o zmene pravidiel kontroly koncentrácií. Napriek tomu, že celkovo pravidlá kontroly koncentrácií, podľa EK, netreba meniť, čiastkové zmeny, by mohli prispieť k lepšiemu fungovaniu pravidiel. Viac si prečítate tu.

 


Cesta k slovenskému „Kurzarbeitu“

Zavedením systému Kurzarbeit sa do slovenského právneho poriadku navrhuje zaviesť nová dávka, na ktorej účel bude Sociálna poisťovňa zriaďovať nový poistný fond Kurzarbeit. Nový poistný fond na účely Kurzarbeit sa navrhuje bez zvýšenia súčasného odvodového zaťaženia zamestnávateľa a zamestnanca, a to znížením poistného na poistenie v nezamestnanosti. Viac si prečítate tu.


Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych KZVS

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva, strojárstva, hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, elektrotechniky a dopravy. Viac si prečítate tu.


Budú opäť zavedené obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy?

Začiatkom roka 2019 sme v našom článku informovali o uvoľnení podmienok nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov. Uvoľnenie nastalo rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý vyslovil nesúlad zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou Slovenskej republiky. Viac si prečítate tu. 


Možnosť posunu splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom vláda SR vydala ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie (Nariadenie vlády SR č. 196/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z.). Viac si prečítate tu.

 


Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych KZVS

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva, strojárstva, hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, elektrotechniky a dopravy. Viac si prečítate tu.

 


Možnosť posunu splatnosti poistného na sociálne poistenie za jún 2020

VV súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom vláda SR vydala ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie (Nariadenie vlády SR č. 172/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z.). Viac si prečítate tu.


Ďalšia "COVID-19" novela Zákonníka práce, ktorá má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom parlament schválil ďalšiu novelu Zákonníka práce (zákon č. 157/2020 Z. z.) s cieľom zmierniť nárast nezamestnanosti. Novela s účinnosťou od 17. júna 2020 dopĺňa do Zákonníka práce nové prechodné ustanovenie týkajúce sa pracovných pomerov na určitú dobu.  Viac si prečitate tu.

 


Právnickou firmou roka po siedmy krát

Je pre nás cťou Vám oznámiť, že v súťaži Právnická firma roka 2020 si naša advokátska kancelária opäť odniesla hlavnú cenu Domáca advokátska kancelária. Toto prestížne ocenenie sme získali už po siedmy raz v osemročnej histórii súťaže. Zároveň sme opäť zvíťazili v kategórii Verejné obstarávania, kde sme obhájili prvenstvo z predchádzajúcich siedmych ročníkov. To je úspech, aký sa nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej kancelárii v žiadnej z hodnotených kategórií. Čítajte viac.

  


Dobrovoľné obmedzenie prevádzky podnikateľom

V mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 sa mnohí podnikatelia rozhodli preventívne zatvoriť, neotvoriť prípadne obmedziť svoje prevádzky. Pripravili sme prehľad základných zákonných požiadaviek, na ktorých dodržanie je potrebné dbať pri dobrovoľnom obmedzení alebo uzavretí maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. Viac sa dočítate tu.

 


Opäť vynikajúci ranking The Legal 500!

Dobré správy potešia v ťažkých časoch ešte viac. :) Naša kancelária bola opäť rankovaná publikáciou The Legal 500 vo všetkých oblastiach hodnotených na slovenskom trhu právnych služieb.

Už tradične sme obhájili špičkovú pozíciu v Tier 1 v oblastiach Projects and energy a Real estate and construction. V oblastiach Commercial, corporate and M&A a Dispute resolution sme skončili v Tier 2. Udržali sme si tiež veľmi dobré umiestnenie v oblastiach Banking and finance a Employment v Tier 3.

Nemenej úspešná „žatva“ rankingov bola aj v hodnotení jednotlivých právnikov. Svoje vedúce postavenie Leading Individual obhájil Ján Azud v oblasti Projects and energy a pridala sa k nemu Jana Tögelová za oblasť Real estate and construction. Lucie Schweizer bola zaradená medzi Next Generation Partners v Commercial, corporate and M&A a tiež odporúčaná, ako Recomended Lawyer v oblasti Banking, finance and capital markets, spolu s kolegom Jánom Hankom. Zoznam odporúčaných dopĺňa Adriana Kováčiková v oblasti Employment.

Podrobnosti nájdte tu.

  


Štátne príspevky pre zamestnávateľov - "Kurzarbeit" a i.

V súvislosti s opatreniami na predchádzanie pandémii COVID-19 prijala vláda Slovenskej republiky aj viaceré opatrenia na zmiernenie ekonomických, spoločenských a sociálnych dopadov na zamestnávateľov, ako aj na zamestnancov. Zistite viac o slovenskej forme tzv. Kurzarbeitu a iných spomínaných opatreniach. Viac sa dočítate tu.


Ochorenie COVID-19 na pracovisku – postupy zamestnávateľa

Procesy súvisiace s ochorením COVID-19 sa na pravdepodobne neurčitý čas stanú súčasťou nášho každodenného života, vrátane toho pracovného. Vzhľadom na absenciu všeobecných odporúčaní pre zamestnávateľov pri voľbe postupu v prípade výskytu nákazy COVID-19 na pracovisku sme považovali za žiadúce vypracovať takýto dokument. Náš prehľad delí na (i) preventívne opatrenia, (ii) podozrenie na výskyt ochorenia na pracovisku a (iii) vznik krízovej situácie. Viac sa dočítate tu.


Zmeny zmlúv uzavretých s verejným sektorom v kontexte pandémie COVID-19

Pandémia COVID-19 prináša množstvo situácií, v ktorých je potrebné upraviť zmluvné záväzky vzniknuté so zákaziek udelených prostredníctvom verejného obstarávania. Hospodársky subjekt, ktorý vykonáva zákazku, môže napríklad čeliť komplikáciám pri výkone prác odsúhlasených v zmluve. V určitých prípadoch sa môže dokonca stať, že hospodársky subjekt nie je schopný plniť zákazku vôbec. Bez pragmatického riešenia takýchto situácií môže prísť k absolútnemu zlyhaniu príslušných verejných zákaziek, následným súdnym sporom a významne negatívnym ekonomickým a sociálnym dôsledkom. Viac si prečítate tu.

 


Otvára COVID-19 v zdravotníctve dvere schránkovým firmám?

Ako sa obstaráva v čase mimoriadnej situácie? Môže COVID-19 priniesť nevýhodné nákupy a návrat schránkových firiem? Prečítajte si rozhovor s našim expertom na právo verejného obstarávania, JUDr. Jánom Azudom. Viac si prečítate tu.

  


Ochrana osobných údajov počas pandémie koronavírusu

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k zásahom do základných práv a slobôd jednotlivcov. V súčasnosti sa otvára množstvo verejných diskusií na túto tému, ktoré smerujú predovšetkým k posúdeniu, či niektorý zásah nie je neprimeraný alebo dokonca protiprávny. V podobnom duchu dochádza k stretom aj na politickej scéne. Takéto spory budú vznikať pravdepodobne častejšie, ako sme zvyknutí a neraz skončia na súdoch. Viac si prečítate tu.

  


COVID-19 Dopad mimoriadnej situácie na sektor poisťovníctva a poistné zmluvy

Poisťovne môžu v blízkej dobe očakávať obrovský nápor žiadostí o poskytnutie poistných plnení, pričom je otázne, ako sa s tým vysporiadajú. Pandémia COVID-19 a na ňu reagujúce opatrenia vlád majú zásadné dopady na všetky oblasti nášho sociálno-ekonomického života a, okrem iného, so sebou prinášajú riziko vzniku ujmy, ktorá za istých okolností môže byť krytá komerčným poistením. Viac si prečítate tu. 


COVID-19 Dopad mimoriadnej situácie na nájomné vzťahy

Prenajímatelia pravdepodobne už zaznamenali žiadosti nájomcov o úpravu (zníženie alebo odpustenie) nájomného alebo zálohových platieb. Na druhej strane nájomcovia, vzhľadom na negatívne dopady pandémie na svoju podnikateľskú činnosť v prenajatých priestoroch, uvažujú o prijatí úsporných opatrení, ktoré by pomohli nepriaznivú ekonomickú situáciu zvládnuť. Prinášame základný prehľad nových situáciách vo vzťahoch nájomcov a prenajímateľov. Viac si prečítate tu.

 


COVID-19 - Prehľad pre zamestnávateľov

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 priniesla zamestnávateľom množstvo nových otázok, ako upraviť pracovnoprávne vzťahy. Pripravili sme preto nasledujúci prehľad niektorých dôležitých opatrení. Viac si prečítate tu.

 


Prehľad finančných opatrení pre úverových dlžníkov a podnikateľov

Pre potreby všetkých dlžníkov a podnikateľov, na ktorých má mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 negatívny finančný dopad, sme pripravili prehľad uvedených opatrení, ktorý budeme aktualizovať podľa ďalšieho vývoja. Viac si prečítate tu.

 


AKTUALIZÁCIA - Valné zhromaždenie v čase karanténnych opatrení

Prinášame aktualizovaný materiál o opatreniach prijatých v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, ktoré môžu ovplyvniť organizáciu valných zhromaždení obchodných spoločností. Viac si prečítate tu.

 

 


Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá má pomôcť aj zamestnávateľom

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom už nová vláda SR avizovala prijatie viacerých opatrení na pomoc zamestnávateľom za účelom zmiernenia negatívnych finančných dopadov. Jedným z nich je aj návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa navrhujú zmeniť aj niektoré ďalšie zákony. Viac si prečítate tu.

 


Prehľad aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19, krízové rady pre firmy

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19 sme pre vás pripravili základný prehľad rôznych medializovaných opatrení. Naši právnici sledujú situáciu a vyhodnocujú dopady, ktoré jednotlivé prijaté alebo avizované opatrenia môžu mať. Viac si prečítate tu

Pripravili sme tiež súbor krízových rád, tipov a odporúčaní pre firmy, ktoré vám pomôžu zvládnuť nové nečakané situácie. Dokument si stiahnete tu.

 


Prevádzka kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS – opatrenia proti šíreniu COVID-19

Radi by sme Vás informovali, že v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 sme už na konci minulého týždňa v predstihu zaviedli rôzne organizačné a technické opatrenia, ktorých cieľom je eliminovanie aktuálneho rizika nákazy pre Vás i našich pracovníkov. Všetci naši advokáti a pracovníci, ktorí nemusia byť nevyhnutne v priestoroch kancelárie, pracujú z domu. Advokáti a ostatný právny personál sú Vám však k dispozícii na e-mailoch a na mobilných telefónoch. Naša kancelária tak zostáva v prevádzke a robíme všetko pre to, aby sme Vám naše služby poskytovali v rovnakej kvalite, ako ste zvyknutí. Ak nemáte k dispozícii mobilné číslo, kontaktujte prosím našu recepciu na t. č. +421 2 3233 3444.

Ubezpečujeme Vás, že v tejto situácii sa chceme správať zodpovedne voči Vám, i voči všetkým členom nášho tímu a že všetky opatrenia prijímame so zodpovednosťou a rešpektom. V prípade akejkoľvek potreby právnej pomoci a rady Vám stojíme k dispozícii. Neváhajte nás prosím kontaktovať.


Slovak Business Superbrands Award 2020

Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila Našej spoločnosti cenu Slovak Business Superbrands Award 2020. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach.

 


Študenti práva podali pomocnú ruku startupom

Mobilné riešenie zamerané na diagnostiku chorôb primárne v krajinách Afriky sú opäť výrazne bližšie k realizačnej fáze. Aktivita študentov zameraná na ochranu životného prostredia dostáva svoj právny rámec, ktorý je predpokladom rýchleho šírenia dobrej myšlienky medzi zodpovedných ľudí. Mladí ľudia majú právny rámec pre svoju inovatívnu aplikáciu, ktorá by mohla priniesť viac spätnej väzby a pozitívnej komunikácie do doteraz anonymnej sféry veľkých spoločností.

Viac si prečítate tu.

 


iTIP #25: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Prinášame vám prehľad noviniek zo sveta IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali. Dozviete sa o Európskej stratégii pre dáta, ktorej cieľom je podporiť konkurencieschopnosť európskych spoločností voči technologickým gigantom, o uplatnení dynamického blokovacieho príkazu pre poskytovateľov internetového pripojenia súdom v Španielsku a omnoho viac.

Viac si prečítate tu.

 


European Compliance Forum 2020

Spustili sme registráciu na ECF2020 - https://compliance-ecf.eu/registracia/, z dôvodu limitovanej kapacity odporúčame zarezervovať si hotel čo najskôr. Detaily programu budú k dispozícii čoskoro, ostatné informácie na webe. Tešíme sa na všetkých.


iTIP #24: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Prinášame vám prehľad noviniek zo sveta IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali. Dozviete sa o testovaní prvého plne autonómneho auta, či kybernetický útok na finančné inštitúcie môže vyvolať ďalšiu finančnú krízu a omnoho viac.

Viac si prečítate tu.

 


Realizácia financovania prostredníctvom faktoringu alebo forfaitingu

Uvažujete nad financovaním vuyžitím faktoringu alebo forfaitingu? Ján Marták pre Vás pripravil stručný prehľad o týchto metódach:

Pre stiahnutie kliknite sem.


iTIP #23: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Prinášame vám prehľad noviniek zo sveta IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali. Dozviete sa o lieku vytvoreného umelou inteligenciou, o novom kontrolnom orgáne Facebooku na správu príspevkov a omnoho viac.

Viac si prečítate tu.


Úspešný business breakfast o Corporate Digital Responsibility

Vo štvrtok, 30. januára sme absolvovali ďalší z našich business breakfastov, tentokrát na tému Corporate Digital Responsibility. Pomerne veľký záujem klientov o túto tému dokonca atakoval kapacitné možnosti našej zasadačky, takže sme museli zmeniť usporiadanie sedenia. ???? Ďakujeme všetkým účastníkom za podnetnú diskusiu. Veríme, že ste boli spokojní. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie pri inej aktuálnej téme.


iTIP #22: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Prinášame vám prehľad noviniek zo sveta IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali. Dozviete sa či Veľká Británia bude po brexite implementovať smernicu o autorskom práve, o využití technológie blockchain v sociálnych sietí a omnoho viac.

Viac si prečítate tu.


Zamestnávatelia pozor – nezabudnite opäť oznámiť práce zaradené do II. kategórie

V roku 2019 pribudla ďalšia povinnosť pre zamestnávateľov a to každoročne do 15. januára oznámiť v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do II. kategórie z hľadiska rizikovosti práce a to podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Viac si prečítate tu.


iTIP #21: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Prinášame vám prehľad noviniek zo sveta IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali. Dozviete sa aký bude mať technológia vplyv na právnické povolanie, o tom, že Európska komisia zvažuje zakázať technológiu rozpoznávania tváre a omnoho viac.

Viac si prečítate tu.


Financovanie prostredníctvom listinných korporátnych dlhopisov na meno

Rozmýšľate nad financovaním prostredníctvom listinných korporátnych dlhopisov? Ján Marták pre Vás pripravil stručný prehľad o tejto metóde:

Pre stiahnutie kliknite sem.

 


Business breakfast: Corporate Digital Responsibility

Pozývame vás na náš ďalší raňajkový seminár, tento krát na tému Corporate Digital Responsibility, s našou expertkou na právo informačných technológií, Darinou Parobekovou.

Viac info a registrácia tu.


iTIP #20: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Prinášame vám prehľad noviniek zo sveta IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali. Dozviete sa ako bude Facebook odstraňovať AI upravené videá „deep fake“, o závetoch pre kryptomeny a omnoho viac.

Viac si prečítate tu.


Čo je to tech etiketa a prečo by Vás mala zaujímať?

Vo svete digitálnych technológií je veľa nástrah a šedých zón. Vytvárať pre zamestnancov príjemné pracovné prostredie by malo byť cieľom každého zamestnávateľa. Zanedbanie aj takýchto na prvý pohľad neškodných detailov môžu mať nepriaznivý vplyv na pracovný život. Oboznámiť zamestnancov s tech etiketou a nastaviť určité štandardy správania môže mať, naopak, pozitívny vplyv na pracovné prostredie. Dôsledky správania sa zamestnancov môžu totiž poškodzovať imidž spoločnosti. Na prvý pohľad ide možno o samozrejmé a nepodstatné detaily, ale tech etiketa je imanentnou súčasťou väčšieho celku, známeho pod názvom „Corporate Digital Responsibility“, ktorý sa postupne dostáva do povedomia podnikov po celom svete. Čo i len neformálne poučenie zamestnancov o takýchto pravidlách správania sa môže mať významný dopad na samotný podnik.

Viac si prečítate tu.


Želáme Vám úspešné dvojky a šťastné nuly

I keď to vyzerá, že budúci rok bude patriť dvojkám a nulám, my veríme, že skutočné jednotky si svoje miesto vždy nájdu. A Vy, naši klienti a partneri, ste pre nás týmito jednotkami. Preto Vám ďakujeme za ďalšiu spoločne strávenú sezónu. Zároveň Vám želáme veľa úspechov v tej nadchádzajúcej, pevné nervy a zdravý nadhľad profesionálov pri výzvach, ktoré rok 2020 prinesie.