Lifesciences

Významnú časť našich klientov tvoria spoločnosti podnikajúce vo farmaceutickom priemysle, ktorým poskytujeme komplexné právne poradenstvo v tejto oblasti. Rozsah našich právnych služieb zahŕňa tak všeobecný regulačný rámec, ako aj špecifickú problematiku daného odvetvia, ako je označovanie a reklama farmaceutických a kozmetických produktov, registrácia liekov a liečiv, nadobúdanie povolenia na nakladanie s liekmi a rôzne aspekty súvisiace s klinickým skúšaním.