Doprava a infraštruktúra

Náš tím disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s veľkými investičnými projektmi v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Či ide o privatizačné projekty v oblasti železničnej a leteckej dopravy, alebo o budovanie leteckej a cestnej infraštruktúry vrátane inteligentných dopravných systémov. Naši právnici dlhodobo odborne podporujú realizáciu najväčších dopravno-investičných projektov v Slovenskej republike. Kompetencie nášho tímu v tejto oblasti demonštruje aj ocenenie 2009 Europe Infrastructure Deal of the Year pre projekt rýchlostnej cesty R1, pri ktorom náš tím poskytoval komplexné poradenstvo od začiatku až do úspešného ukončenia.