Darina Parobeková
 
Darina Parobeková
Jazyky
Anglický

Darina Parobeková

Associate

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 34
F +421 2 32 33 34 43
darina.parobekova@r-p.sk

Darina poskytuje právne služby v oblasti obchodného, korporátneho a zmluvného práva, ako aj práva informačných technológií, práva ochrany osobných údajov a práva duševného vlastníctva. Medzi jej skúsenosti patrí aj riešenie otázok compliance a vytváranie jedinečných procesov vhodných pre potreby klienta. Ako advokátka a bývalá interná právnička, má schopnosť poskytovať vynikajúce právne služby na každodennej báze. Darina pracovala na cezhraničných transakciách pokrývajúcich viacero krajín súčasne. Počas svojho pôsobenia vo funkcii interného právnika v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska si vo veľkej miere rozšírila svoje znalosti fungovania systému common law. Darina je právničkou s obchodným a podnikateľským vnímaním, s národnými aj medzinárodnými právnymi skúsenosťami.

Vzdelanie:

 • 09/2015 - LLM, Computer and Communications law, Queen Mary University of London

Kurzy: počítačové právo, právo elektronického obchodu, telekomunikačné/komunikačné právo, právo hospodárskej súťaže (poslucháč)

 • 04/2011 - Slovenská advokátska komora – advokát
 • 12/2009 - Doktor práv (JUDr.), Univerzita Komenského v Bratislave
 • 06/2007 - Magisterský titul, právo, Univerzita Komenského v Bratislave

Kurzy:

 • QLTS (UK) (Qualified lawyers transfer scheme) prebiehajúca príprava
 • Critical thinking and writting, Queen Mary University of London
 • ILEC (medzinárodný certifikát právnickej angličtiny), Queen Mary University of London

Najdôležitejšie transakcie:

 • Transakcie fúzií a akvizícií na území Slovenska.
 • Zmluvná agenda pre región EMEA.
 • Právne služby týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Portfóliá ochranných známok s trojstrannými medzinárodnými dohodami o koexistencii. Právne poradenstvo pri správnych konaniach v oblasti IT/IP, vrátane konania pred Európskou komisiou.

Ďalšie skúsenosti:

 • Spolupráca na novom projekte s klinikou práv na Univerzite Komenského v Bratislave,
 • Iniciovanie nových foriem poskytovania právnych služieb prostredníctvom informačných technológií.