Sandra Jurčová
 
Sandra Jurčová
Jazyky
Anglický

Sandra Jurčová

Koncipient

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 34
F +421 2 32 33 34 43
sandra.jurcova@r-p.sk

Jazykové znalosti: AJ, CZ, SK

Skúsenosti:
Sandra posilnila náš tím v roku 2016. Jej prax zahŕňa právo hospodárskej súťaže najmä, vertikálne obmedzenia a sporovú agendu z oblasti občianskeho a obchodného práva.

Prehľad o zásadných transakciách:

  • Práca na súťažných prípadoch z automobilového sektoru v Slovenskej republiky
  • Práca v oblasti sporovej agendy na žalobách týkajúcich sa reštitúcie and obchodných spoločností
  • Zakladanie spoločností a korporátne zmeny v obchodnom registri

Ďalšie skúsenosti:

  • Riadenie ústnych pojednávaní a písomných konaní
  • Vypracovávanie rozhodnutí
  • Komentovanie návrhov zákonov v legislatívnom procese
  • Účasť na právnych previerkach
  • Zapísaná v advokátskej komore ako koncipient