František Mark Molnár
 
František Mark Molnár
Jazyky
Anglický, Maďarský

František Mark Molnár

Advokát

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 (0) 23233 3422
F + 421 (0)2 32 333 443
mark.molnar@r-p.sk

František Mark je členom nášho tímu už od roku 2013, kedy ešte ako študent práva nastúpil do našej advokátskej kancelárie. Po absolvovaní druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zastával pozíciu advokátskeho koncipienta a po zápise do Slovenskej advokátskej komory v auguste 2022 pokračuje ako advokát.

František Mark sa v rámci svojej praxe zameriava najmä na oblasť súkromného práva, pričom osobitný dôraz venuje vybraným otázkam občianskeho práva hmotného; najmä osobitostiam problematiky zodpovednosti za škodu, ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy, ako aj špecifickostiam civilného práva procesného.

Ďalej sa venuje strategickej litigácii, sporovej agende a tvorbe zmluvnej dokumentácie, pričom poskytuje podporu aj v oblasti mimosúdneho vyjednávania. Cenné teoretické a praktické skúsenosti najmä v oblasti práva EÚ, ktoré nadobudol počas odborných pobytov v inštitúciách a iných orgánoch EÚ, aplikuje v každodennej praxi.

František Mark hovorí plynule po anglicky, maďarsky a ovláda základy nemčiny.

 
array(0) { }