Jana Tőgelová
 
Jana Tőgelová
Jazyky
Anglický

Jana Tőgelová

Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 32
F +421 2 32 33 34 43
jana.togelova@r-p.sk

Vo svojej viac ako 16 ročnej praxi sa Jana zameriavala hlavne na korporátne právo, vrátane korporátnych transakcií, právo nehnuteľností, stavebné právo a energetické právo. Pravidelne radí významným miestnym aj medzinárodným klientom. Vďaka jej bohatým skúsenostiam a znalosti miestneho prostredia je schopná riešiť potreby klienta a ponúkať praktické riešenia pre každodenné problémy, ako aj náročné strategické rozhodnutia.

Pozície:

 • 2006 – doteraz – Partner, Ružička Csekes, s.r.o.
 • 1998 – 2006 – Associate, neskôr mladší partner v advokátskej kancelárii Aliancia Advokátov.

Prax:

 • právna poradkyňa pre spoločný podnik spoločnosti ČEZ (obrovský výrobca energie v Českej republike) a slovenského štátneho podniku, založeného na prípravu a výstavbu jadrovej elektrárne, viac ako 6 rokov na dennej báze;
 • právna poradkyňa pre stavebné úrady pri povoľovacích konaniach a pre oblasť nehnuteľností;
 • zastupovanie Fondu národného majetku pri viacerých privatizačných prípadoch – predaj najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku, predaj chemického podniku;
 • členka právneho tímu, ktorý poskytoval poradenstvo štátu pri PPP projektoch diaľnic;
 • právna poradkyňa pre súkromný kapitálový fond v brownfield projekte výstavby kogeneračnej elektrárne (due diligence vlastníckych práv, nadobudnutie akcií, otázky energetickej regulácie a konania pre územné rozhodnutia  a povoľovací proces);
 • vedúca právneho tímu pri poradenstve obrovskému výrobcovi elektrickej energie v Maďarsku pri akvizícii slovenského výrobcu elektrickej energie (due diligence);
 • množstvo vykonaných due diligence a M&A transakcií;
 • niekoľko významných transakcií s nehnuteľnosťami.

Jazykové znalosti:

 • slovenský – materinský
 • anglický – plynule
 • český – plynule

Vzdelanie:

 • 1998, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • 2002, členka Slovenskej advokátskej komory

Kurzy:

 • Úvod do anglického a európskeho práva – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Cambridge University