Lucia Plaváková
 
Lucia Plaváková
Jazyky
Anglický, Nemecký

Lucia Plaváková

Advokátka

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 31
F +421 2 32 33 34 43
lucia.plavakova@r-p.sk

Lucia začala pracovať v našej kancelárii v roku 2006. Advokátske skúšky vykonala v marci 2011. Počas štúdia absolvovala pracovnú stáž v Kancelárii Národnej rady SR, oddelenie analýz a parlamentného výskumu. V roku 2011 absolvovala trojmesačnú stáž v advokátskej kancelárii CMS Cameron McKenna v Prahe, kde pracovala na projektoch týkajúcich sa nehnuteľností. V roku 2015 dokončila doktorandské štúdium v odbore medzinárodné právo.

Medzi jej hlavné oblasti pôsobenia patrí právo v oblasti verejného obstarávania, projektov PPP a infraštruktúrnych projektov. Lucia sa taktiež venuje právu nehnuteľností (vrátane stavebného práva, zmluvných vzťahov pri výstavbe bytových komplexov a katastrálneho konania).

Lucia je najčastejšie poradkyňou pre developerov, štátne organizácie a inštitúcie.

Hovorí plynule po anglicky, komunikuje po nemecky a má základné znalosti zo španielčiny a z francúzštiny.

Vzdelanie

2006, študijný pobyt v rámci programu Erasmus (Universiteit Gent, Belgicko)

2007, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

2013, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva v Bratislave (JUDr.)

2015, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva v Bratislave, odbor medzinárodné právo (PhD.)