Michal Kohn
 
Michal Kohn
Jazyky
Anglický

Michal Kohn

Advokát / Counsel

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 32
F +421 2 32 33 34 43
michal.kohn@r-p.sk

Michal Kohn je členom nášho tímu od roku 2007, najprv ako advokátsky koncipient a od roku 2010 ako advokát. Predtým pracoval na Protimonopolnom úrade SR na legislatívno-právnom odbore a európskych záležitostí, kde získal odbornú prax z oblasti hospodárskej súťaže.

Disponuje odbornými skúsenosťami v záležitostiach týkajúcich sa problematiky práva hospodárskej súťaže, energetiky, regulácie v oblasti elektronických komunikácií a sieťových odvetví, ako aj aplikácie noriem európskeho práva, obchodného a korporátneho práva všeobecne. Má bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pred orgánmi štátnej správy v stavebných konaniach a iných povoľovacích procesoch v telekomunikačnom a energetickom sektore, ako aj v správnom súdnictve.

Michal sa venuje lektorskej činnosti pre členov obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku a pre pracovníkov komerčných bánk.

Michal ovláda anglický a nemecký jazyk na komunikačnej úrovni.

Vzdelanie
2005, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2004, študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Martina Luthera v Halle v Nemecku

array(0) { }