Monika Chandogová
 
Monika Chandogová
Jazyky
Nemecký

Monika Chandogová

Advokátka

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 34
F +421 2 32 33 34 43
monika.chandogova@r-p.sk

Monika pracuje v našej advokátskej kancelárii od roku 1999, od roku 2004 je advokátkou zapísanou v Slovenskej advokátskej komore.

Venuje sa najmä civilnému procesnému právu. Má bohaté skúsenosti s náročnými vlastníckymi spormi týkajúcimi sa nehnuteľností, sporovými konaniami v oblasti pracovného práva, obchodných a lízingových vzťahov. Zastupuje klientov aj v správnych konaniach pred príslušnými orgánmi štátnej správy, má skúsenosti s konaním pred inšpektorátom práce.

Počas pôsobenia vo firme sa zúčastňovala na početných právnych auditoch zameraných na fúzie a akvizície.

Monika hovorí plynule po nemecky a má pasívne znalosti z angličtiny.

Vzdelanie
1999, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2005, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.)
2003, Študijný pobyt Bonn a Hamburg, Nemecko