Noémi Polák
 
Noémi Polák
Jazyky
Anglický, maďarský, nemecký

Noémi Polák

Advokátka

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 32
F +421 2 32 33 34 43
noemi.polak@r-p.sk

Noémi je členkou našej kancelárie od roku 2015. V právnej oblasti pôsobí od roku 2002, od roku 2007 ako advokátka.

Noémi sa venuje hlavne poskytovaniu komplexného právneho poradenstva pre domáce aj zahraničné obchodné spoločnosti, so zameraním najmä na bežnú obchodnú agendu, korporátne právo, obchodné záväzkové vzťahy, pracovné právo, čiastočne aj právo priemyselného vlastníctva. Má bohaté skúsenosti v oblasti právneho poradenstva pre samosprávne subjekty, čo zahŕňa široké spektrum rôznych oblastí práva. Noémi taktiež zastupuje klientov v súdnych konaniach, v pracovnoprávnych, občianskoprávnych aj obchodnoprávnych sporoch.

Noémi má skúsenosti aj v oblasti občianskeho a rodinného práva, rieši právne otázky týkajúce sa nehnuteľností, aj ochrany spotrebiteľa.

Noémi hovorí plynule po anglicky a maďarsky a má pasívne znalosti z nemeckého jazyka.

Vzdelanie
2002, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)