Sofia Danech
 
Sofia Danech
Jazyky
Anglický

Sofia Danech

Koncipient

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T T +421 2 32 33 34 34
F T +421 2 32 33 34 34
sofia.danech@r-p.sk

Sofia je členom nášho tímu už od roku 2017, kedy ešte ako študentka práva nastúpila do našej advokátskej kancelárie. Po absolvovaní druhého stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Sofia zastáva pozíciu advokátskeho koncipienta.

Sofia sa v rámci svojej praxe zameriava najmä na oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva, vymáhania pohľadávok, príprave súdnych a iných podaní, participuje na príprave právnych analýz a stanovísk.

Sofia hovorí plynule po anglicky a ovláda základy nemčiny.

 

Vzdelanie:

2020, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)