Správy & Média

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych KZVS

Dátum: 23/09/2020

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva, strojárstva, hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, elektrotechniky a dopravy. Viac si prečítate tu.