Správy & Média

Budú opäť zavedené obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy?

Dátum: 17/08/2020

V Bratislave, 12. 8. 2020

Začiatkom roka 2019 sme v našom článku informovali o uvoľnení podmienok nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov. Uvoľnenie nastalo rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý vyslovil nesúlad zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou Slovenskej republiky.

Po viac ako roku fungovania prevodov bez pôvodných obmedzení bola zverejnená predbežná informácia č. PI/2020/172, z ktorej je zrejmý pretrvávajúci záujem a vôľa zákonodarcu vytvoriť nové zákonné mechanizmy a limity prevodov poľnohospodárskych pozemkov. Účelom nových podmienok bude zrejme zamedzenie špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy, rešpektujúc pritom rozhodnutie Ústavného súdu SR, prípadne aj Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ. Možno preto predpokladať, že nové limitácie budú zodpovedať nástrojom používaným v právnych poriadkoch iných členských štátov EÚ, ako napríklad:

  • povinné štátne schvaľovanie nákupov a prenajímania pôdy,
  • predkupné práva,
  • povinnosť vlastníka obhospodarovať pôdu,
  • obmedzenie nákupného práva právnických osôb,
  • stanovenie maximálneho počtu hektárov, ktoré možno kúpiť.

K dnešnému dňu nie je verejne dostupné budúce navrhované znenie zákona, pričom začiatok pripomienkového konania možno očakávať najskôr v septembri tohto roka.

Môžeme teda len predpokladať, akým smerom sa návrh zákona vydá a aké regulačné nástroje trhu s poľnohospodárskou pôdou doň zákonodarca implementuje. Aj napriek absencii paragrafového znenia je však už teraz zrejmé, že v dohľadnej dobe môže byť legislatívny proces dovŕšený a prevádzanie poľnohospodárskej pôdy sa tak opäť stane komplikovanejším a podmienenejším procesom.

V prípade záujmu o bližšie informácie, aktuálny stav legislatívy (osobitne vo vzťahu k ochrane a limitáciám poľnohospodárskej pôdy), je náš špecializovaný tím pripravený poskytovať odborné právne poradenstvo.

 

 

Mgr. Peter Ružička

Senior Associate

RUŽIČKA AND PARTNERS