Správy & Média

Budúcnosť kontroly koncentrácií Európskou Komisiou

Dátum: 06/10/2020

Ako sa môže skomplikovať nákup start-upov

 

Margrethe Vestager, Európska Komisárka pre hospodársku súťaž, predostrela 11. septembra 2020 na konferencii Medzinárodnej asociácie advokátov, aké zmeny môžeme v budúcnosti očakávať v oblasti kontroly koncentrácií Európskou komisiou.[1] Zdôraznila pritom, že pandémia neovplyvní kontrolu koncentrácií, práve naopak, vyzdvihla dôsledné uplatňovanie a presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti kontroly koncentrácií. Zároveň prezradila, akými nástrojmi chce dosiahnuť, aby sa kontrola koncentrácií sústredila správnym smerom, t.j. na transakcie s najškodlivejším dopadom, v nadväznosti na predbežné závery, ku ktorým EK dospela v rámci vyhodnocovania verejnej konzultácie o zmene pravidiel kontroly koncentrácií.[2] Napriek tomu, že celkovo pravidlá kontroly koncentrácií, podľa EK, netreba meniť, čiastkové zmeny by mohli prispieť k lepšiemu fungovaniu pravidiel.

 

Viac si prečítate tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] “The future of EU merger control”, the International Bar Association Annual Conference, September 11, 2020/ Budúcnosť kontroly koncentrácií Európskou úniou, Medzinárodná asociácia advokátov, Výročná konferencia, 11 Septembra, 2020. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/future-eu-merger-control_en

[2] https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html