Správy & Média

Deviate víťazstvo v kategórii Verejné obstarávania

Dátum: 20/05/2021

Vydavateľstvo EPRAVO Group s. r. o. v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlásili 19. 5. 2021 víťazov 9. ročníka prestížnej súťaže Právnická firma roka 2021. Naša advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS opakovane, už po deviaty raz, získala víťazstvo v kategórii Verejné obstarávanie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže formou gala večera sa ani tento rok nekonalo kvôli protipandemickým opatreniam. Výsledky boli zverejnené na webových stránkach www.epravo.sk a www.pravnickafirmaroka.sk a tiež v špeciálnej prílohe týždenníka Trend, Právo a advokácia. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Tento rok boli udelené ceny v štrnástich odborných kategóriách a v jednej zvláštnej kategórii Pro Bono & CSR.

V oblasti verejného obstarávania patrí naša kancelária medzi nesporných lídrov na slovenskom trhu, o čom svedčí aj unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013. Naši advokáti pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí.

Ján Azud, vedúci partner pre oblasť verejného obstarávania vyjadril potešenie z ocenenia: „Verejné obstarávanie vedie k akvizícii tovarov, služieb alebo stavebných prác verejným sektorom. Je úzko späté so strategickými potrebami štátu. Na jeho konci je potom vidieť novú alebo zrekonštruovanú infraštruktúru, či iný reálny projekt. Týmto sa právo verejného obstarávania odlišuje od množstva iných právnych odvetví. Na konci snaženia je totiž vidieť výsledok, ktorý by mal po dlhé roky slúžiť verejnosti. Práve preto nás úspech v tejto kategórii osobitne teší.“

„Veľmi si vážime toto ocenenie, ako i celkové výborné hodnotenie našej práce v súťaži Právnická firma roka. Sme hrdí, že okrem obchodných úspechov počas viac ako štvrťstoročia pôsobenia na trhu, aj nezávislé hodnotenia odbornej obce doma i v zahraničí, reflektujú naše profesionálne úsilie a intenzívnu prácu, ako v oblasti verejného obstarávania, tak i v ostatných oblastiach a sektoroch právnej praxe,“ dodáva JUDr. Jaroslav Ružička, PhD., Managing partner kancelárie.

 
array(0) { }