Správy & Média

iTIP #25: Novinky z oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva

Dátum: 25/02/2020

Prinášame Vám prehľad noviniek z oblasti IT a IP práva, ktoré nás v poslednom období zaujali:

 

  1. https://www.bbc.com/news/world-asia-51556620?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/technology&link_location=live-reporting-story – Facebook vyjadril obavy s príkazom na zablokovanie spravodajskej stránky. Takúto povinnosť mu ukladá zákon o ochrane pred podvodmi a manipuláciami, účinný v Singapure od októbra 2019. Príkazu však vyhovel.
  2. https://torrentfreak.com/court-gives-dynamic-pirate-site-blocking-the-green-light-in-spain-200220/ - Španielsky súd prvý krát uplatnil dynamický blokovací príkaz pre poskytovateľov internetového pripojenia (ISP). Príkaz smeruje voči najväčším ISP v Španielsku. Okrem zablokovania URL, doménových mien a IP adries 44 pirátskych stránok môže k tomuto zoznamu kedykoľvek pridať ďalšie stránky bez potreby rozhodnutia súdu. ISP budú tieto dodatočné stránky nútený blokovať do troch hodín od oznámenia.
  3. https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2020/02/19/eu-plans-european-rival-to-google-with-new-data-and-ai-proposals/?ss=ai#4919d1a7487c – Európska komisia publikovala „Európsku stratégiu pre dáta“. Cieľom tohto dokumentu je podporiť konkurencie schopnosť európskych spoločností voči technologickým gigantom označovaným ako FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) a vytvorenie skutočného jednotného trhu pre dáta. Plné znenie dokumentu: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf

 


Čítali ste už naše predchádzajúce články k téme IT a IP?

Databáza BRIP

Ekologická digitalizácia vs. digitálna ekologizácia