Správy & Média

Právnickou firmou roka po siedmy krát

Dátum: 14/05/2020

Vydavateľstvo EPRAVO Group s. r. o. v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlásili 13. mája 2020 víťazov 8. ročníka prestížnej súťaže Právnická firma roka 2020. Naša kancelária si už po siedmy raz odnáša hlavnú cenu Domáca advokátska kancelária. Zároveň sme zvíťazili aj v kategórii Verejné obstarávania, kde sme obhájili prvenstvá z predchádzajúcich siedmych ročníkov. Takáto neprerušená reťaz víťazstiev je úspechom, aký sa v celej histórii súťaže nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej kancelárii v žiadnej z hodnotených kategórií.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže formou gala večera sa tento rok nekonalo kvôli mimoriadnej situácii vyvolanej pandémiou COVID-19. Výsledky boli zverejnené v špeciálnej prílohe týždenníka Trend Právo a advokácia. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Tento rok sa udeľovali ceny v šestnástich kategóriách a tiež dve hlavné ceny, Právnická firma roka – Domáca advokátska kancelária a Právnická firma roka – Medzinárodná advokátska kancelária.

Vedúca nezávislá advokátska kancelária opäť víťazom

Naša kancelária obhájila už úctyhodné siedme prvenstvo v tejto prémiovej kategórii a potvrdila tak svoje vedúce postavenie medzi nezávislými slovenskými kanceláriami. Hlavná cena sa vždy udeľuje kancelárii, ktorá je v danom roku vyhodnotená ako komplexne najlepšia podľa názoru hodnotiteľov, referencií klientov, počtu, hodnoty a významu transakcii, na ktorých pracovala.

„Teší nás, že naše viac ako štvrťstoročné pôsobenie na slovenskom trhu meria aj niečo iné ako naše vlastné  úspechy. Sme hrdí, že sme stabilne prémiovou advokátskou kanceláriou, ktorej práca a výsledky vedú dlhodobo k vysokej úrovni hodnotenia.“, vyjadril radosť z ocenenia JUDr. Jaroslav Ružička, PhD., Managing partner kancelárie.

Líder vo verejnom obstarávaní

V oblasti verejného obstarávania patrí naša kancelária medzi nesporných lídrov na slovenskom trhu, o čom svedčí aj unikátna neprerušená reťaz víťazstiev v tejto kategórii od začiatku súťaže v roku 2013. Naši advokáti pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí.

Ján Azud, vedúci partner pre oblasť verejného obstarávania dodáva: „Verejné obstarávanie vedie k akvizícii tovarov, služieb alebo stavebných prác verejným sektorom. Je úzko späté so strategickými potrebami štátu. Na jeho konci je potom vidieť novú alebo zrekonštruovanú infraštruktúru, či iný reálny projekt. Týmto sa právo verejného obstarávania odlišuje od množstva iných právnych odvetví. Na konci snaženia je totiž vidieť výsledok, ktorý by mal po dlhé roky slúžiť verejnosti. Práve preto nás úspech v tejto kategórii osobitne teší. “

V ďalších dvanástich odborných kategóriách bola naša kancelária zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie.