Správy & Média

Právne novinky

<< 1 2 3 4 5
Dátum Názov
16/06/2020 Ďalšia prehra Googlu: nemôže sa ďalej skrývať za svoje algoritmy
17/05/2018 Koniec Uber na Slovensku
16/06/2020 Facebook – Cambridge Analytica
17/05/2018 EÚ zakázala geografické blokovanie
24/04/2018 Ďalšie novinky v Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018
05/04/2018 Pripravovaná novela zmení podmienky podpory obnoviteľných zdrojov energií
16/06/2020 Zamestnávatelia pozor: Nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za sviatok a za nočnú prácu účinné už od 1. mája 2018
16/06/2020 Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem
16/06/2020 Trendy v Compliance na rok 2018: 3 oblasti, kde firmy musia viac zabrať
16/06/2020 Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre oblasti sklárstva a stavebníctva už aktuálne
16/06/2020 Nelegálne zamestnávanie – „zmierňujúca“ novela
16/06/2020 RPVS – patová situácia s termínom ďalšej povinnosti
16/06/2020 Nastaviť GDPR vo firme bude ako uviesť do života nový ekosystém
16/06/2020 Nový obchodný zákonník – zasahuje do života podnikateľov viac, ako sa na prvý pohľad zdá
16/06/2020 „Compliance in a nut shell“ alebo Čo všetko pokrýva Compliance?
16/06/2020 Nový Obchodný zákonník postihne aj „slušné“ firmy
08/11/2017 Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv bolo nahradené reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami
16/06/2020 Rozšírenie zákazu práce v maloobchode vo sviatky je účinné od 1. júna 2017
16/06/2020 Veľká novela v práve priemyselného vlastníctva a nový zamestnanecký režim
16/06/2020 Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane obchodného tajomstva
16/06/2020 Povinnosť aktivovať si elektronickú schránku posunutá
16/06/2020 Ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku o preddavkoch na trovy konania je protiústavné