Správy & Média

European Compliance Forum – držať kormidlo firmy je stále ťažšie

Dátum: 12/04/2017

V nadväznosti na nedávno novelizovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb sa otázka efektivity nákladov spojených s prevenciou vynára čoraz častejšie. O tom, prečo by mal mať Compliance manažment  vo firme dôležitú úlohu aj o pripravovanej konferencii European Compliace Forum 2017 sme sa rozprávali s JUDr. Jaroslavom Ružičkom, Managing partnerom a jedným zo zakladateľov advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.

V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa uskutoční unikátne European Compliance Forum 2017, ktoré ste sa rozhodli spoluorganizovať. Čo bolo hlavnou motiváciou uskutočniť túto prestížnu konferenciu na Slovensku?

Rozhodnutie spoluorganizovať European Compliance Forum je logickým výsledkom množstva nedávno prijatých alebo plánovaných legislatívnych zmien, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú a zasahujú do obchodného života množstva našich klientov. Za najväčší zásah považujeme v obchodnoprávnom ponímaní prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktoré v preventívnej rovine vyžaduje prijatie účinných opatrení na ochranu firmy. Sme jedným z posledných štátov v rámci Európskej Únie, ktoré túto povinnosť zavádzajú. Naša skúsenosť zo zahraničia ukazuje, že táto téma určite nie je okrajová a vyžaduje od právnických osôb aktívny a inovatívny prístup k riešeniu problematiky. Zodpovednosť, ktorú zákon uložil na plecia TOP manažmentu, nie je teoretická. Je to výzva, ktorej sa spoločne s klientmi musíme postaviť a aktívna účasť na konferencii je jedným z nástrojov.

Hovoríte o nových prístupoch. V čom bude konferencia inovatívna?

European Compliance Forum nie je iba konferencia. Je to priestor, kde bude mať TOP manažment príležitosť porovnať zo  strategického hľadiska svoj náhľad na túto problematiku s ostatnými spoločnosťami. Fórum je primárne určené pre TOP manažment, pretože to sú tí rozhodujúci stakeholderi, ktorí budú v rámci svojej vlastnej štruktúry podniku určovať smer, akým sa spoločnosť bude uberať v oblasti Compliance. Oni budú musieť zvážiť riziká a spôsob vysporiadania sa s nimi. Súčasne je nevyhnutné uvedomiť si, že širokospektrálnosť témy Compliance prináša taktiež ťarchu v podobe dostupnosti informácií, ktoré riziká je nutné brať do úvahy. A, samozrejme, tam, kde nemáte dostatok informácií, nemôžete prijať relevantné riešenie. Preto je fórum štruktúrované a organizované tak, aby sme sa dotkli najdôležitejších tém, ktoré budú firmy musieť riešiť ako napr. IT bezpečnosť, procesy na poznávanie dodávateľov tzv. KYC, interné podvody, moderné štruktúry Compliance a ako sa tvoria.  V neposlednom rade, samozrejme, aj prevencia v trestnoprávnej rovine. Ambíciou Fóra nie je vysvetľovať tematické okruhy do detailu. Preto sme podporili ideu krátkych, avšak výstižných prezentácií s fókusom na to najdôležitejšie v danej oblasti. Cieľom je pochopenie princípov a následné hľadanie vhodnej a efektívnej alternatívy, ktorú si tá - ktorá spoločnosť zvolí. Účastníci Fóra budú mať k dispozícii pomerne široké možnosti vzájomnej interakcie s cieľom etablovať relevantnú diskusiu na tieto témy, teda okrem odbornej časti sme maximálne podporili aj možnosti networkingu a  vzájomnej interakcie.

To znie zaujímavo. Ak by ste si mali vybrať jedného spíkra, ktorého uvidíme na ECF 2017, ktorý by to bol?

To je veľmi ťažká otázka, priznám sa. V každej z oblastí, ktoré budú na Fóre prezentované, sme vyberali tých, ktorí skutočne majú hodnotné informácie pre vrcholových manažérov. To bolo pre nás zásadné kritérium. Súčasne sme sa chceli vyhnúť podujatiu, na ktorom sa budú prezentovať iba poradenské spoločnosti. Preto bude Fórum najmä o odborníkoch a manažéroch z konkrétnych  spoločností podnikajúcich v rôznych oblastiach hospodárstva. Odbornosť v jednotlivých slotoch potom zastávajú prednášajúci venujúci sa danej téme na vysokej odbornej úrovni. Fórum tak bude tvorené vhodným mixom toho, nad čím rozmýšľa business prostredie, doplnené krátkymi prednáškovými blokmi odborníkov pre vybrané témy.

Som presvedčený, že niekoho môže zaujať prednáška etického hackera, ktorý sa štandardne objavuje iba na vysoko profilových podujatiach v oblasti IT bezpečnosti, iného zaujme ekonomika kreatívneho účtovníctva a s tým súvisiace interné podvody, ktorú bude prednášať hlavný analytik Sberbank, pán Vaňo. Nemenej významným je taktiež prof. Zelený, pôsobiaci na Fordham University New York,  ktorý je najcitovanejším ekonómom v českej republike. Nemôžem ale nespomenúť napr. Juraja Szabóa zo skupiny ČEZ, ktorý zavádzal systém Compliance v skupine ČEZ, kontrovať mu v slovenskom ponímaní bude určite ikona Compliance v Slovenskej republike, pán Vittek z Tatrabanky. Akademické prostredie, ktoré významne ovplyvňuje ďalší osud tejto témy a jej vývoj, je zastúpené takými menami ako je prof. Remišová z Fakulty manažmentu UK alebo prof. Čentéš z Právnickej fakulty UK. Určite aj JUDr. Dulla, predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu alebo plk. Krčmárik z NAKA majú k témam Fóra veľmi blízko. Z biznisového prostredia môžem prezradiť pána Slezáka, generálneho riaditeľa SIEMENS, pána Gabriela Szabóa, nového generálneho riaditeľa Slovnaftu alebo Lászloa Ivana, CEO skupiny Arriva pre Slovenskú republiku.

 
array(0) { }