Anti money laundering program vo svetle chystanej novely

Dátum: 23/02/2018

V spolupráci s odborným nakladateľstvom C.H.Beck pripravujeme seminár, ktorý účastníkom priblíži úpravu zákonných povinností podnikateľov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí so špecifickým pohľadom na 4 a 5 Smernicu EÚ v nadväznosti na pripravovanú novelu zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lektorky priblížia účastníkom proces tvorby a štruktúry programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu s dôrazom na procesy KYC (know your customer) a CDD (customer due diligence).

Seminár je určený odbornej verejnosti najmä firemným právnikom, compliance officerom, podnikateľom, advokátom, advokátskym koncipientom a študentom práva..

 

Termín: 23. februára 2018 (9.00 - 14.00)

Miesto: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava

PrednášajúciJUDr. Lucie Schweizer, Mgr. Sylvia Szabó

Viac informácií

Registrácia

 
array(0) { }