Konečný užívateľ výhod a zápis do obchodného registra

Dátum: 26/03/2019

Každá právnická osoba musí v prechodnom období do 31.12.2019 zapísať svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Kto je konečným užívateľom výhod a ako ho identifikovať, aké sú náležitosti podania na obchodný register a na čo si dávať v tejto súvislosti pozor sa dozviete v rámci prednášky. Prednáška sa dotkne aj súvisiacich rozmerov tejto zákonnej povinnosti, dopadov, interných procesov a rizík v dotknutých oblastiach, najmä: obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a administratívnoprávnych.

Obsah prednášky:

  • Vysvetlenie pojmu konečného užívateľa výhod a ako ho správne identifikovať
  • Kedy sa konečným užívateľom výhod stáva TOP manažment
  • Dopady na pracovno-právne, mandátne a zmluvné vzťahy
  • Riziká vyplývajúce z postavenia TOP manažmentu ako konečného užívateľa výhod
  • GDPR, pranie špinavých peňazí, identifikácia zákazníka, KYC ako spoločný menovateľ.

Termín: 26. marca 2019

Miesto: BC Kerametal,Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

PrednášajúciJUDr. Lucie Schweizer, Mgr. Sylvia Szabó

 

Viac informácií v PDF na stiahnutie.

 
array(0) { }