TOP manažment ako konečný užívateľ výhod (KUV)

Dátum: 25/09/2018

V spolupráci s nakladateľstvom C.H.Beck pripravujeme seminár na tému TOP manažment ako konečný užívateľ výhod (KUV). 

Od novembra 2018 každá právnická osoba musí v prechodnom období identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a zapísať ho do obchodného registra. Dozviete sa súvisiaci rozmer tejto zákonnej povinnosti, dopady, procesy a riziká v dotknutých oblastiach, najmä: obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a administratívnoprávnych.

 

Obsah seminára

 

Vysvetlenie pojmu konečného užívateľa výhod, ako ho správne identifikovať

Kedy sa konečným užívateľom výhod stáva TOP manažment

Dopady na pracovno-právne, mandátne a zmluvné vzťahy

Riziká vyplývajúce z postavenia TOP manažmentu ako konečného užívateľa výhod

GDPR, pranie špinavých peňazí, identifikácia zákazníka, KYC ako spoločný menovateľ

Diskusia a otázky

 

Termín: 25. sebtember 2018

Trvanie: 9:00 - 14:00

Miesto:ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratilslava

 

Všetky informácie o podujatí a registrácii nájdete tu. 

 
array(0) { }