Správy & Média

COVID-19 Legal Helpdesk

Dátum: 30/11/2021

COVID-19 - Vláda schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2022

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v rokoch 2020, 2021, za január 2022 a najnovšie aj za mesiac február 2022.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Aktuálne opatrenia: Prevádzky a hromadné podujatia

Prinášame prehľad aktuálnych opatrení, ktoré sa týkajú obmedzenia fungovania prevádzok a organizovania hromadných podujatí, vyplývajúcich z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 25/2022 V. v. a 24/2022 V. v. Ide o výber podstatných opatrení, ktoré sa môžu v najväčšej miere dotknúť činnosti prevádzok a organizácie podujatí.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Vláda schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2022

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v rokoch 2020, 2021 a najnovšie aj za mesiac január 2022.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Vláda schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021 a najnovšie aj za mesiac december 2021.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Vláda schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac november 2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021 a najnovšie aj za mesiac november 2021.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Núdzový stav na 90 dní a povinnosti zamestnávateľa od pondelka 29.11.2021

Na základe rozhodnutia vlády SR a v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal 24.11.2021 Vyhlášku č. 264/2021 V.v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Novela Zákonníka práce v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19 a nové možnosti zamestnávateľa

V čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní a 12. novembra 2021 schválil zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Vláda opäť schválila možnosť ďalšieho odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021 a najnovšie aj za mesiac október 2021.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.

 


COVID-19 - Zamestnávatelia a SZČO pozor – nezabudnite zaplatiť odložené poistné na sociálne poistenie

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR postupne schválila možnosť pre zamestnávateľa, ako aj SZČO požiadať o posunutie termínov splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a to za niektoré mesiace v roku 2020 a v roku 2021.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 - Podmienky pre zamestnávanie sezónnych zamestnancov v čase pandémie COVID-19

Blížia sa letné mesiace a s tým spojené aj sezónne zamestnávanie pre mnohých zamestnávateľov na Slovensku ako aj hľadanie si privyrobenia pre potencionálnych letných zamestnancov.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 - Vláda schválila odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie aj za marec 2021 až do 30.06.2021 a upravila spôsob určenia poklesu tržieb

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodov poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie aj za mesiac marec 2021 a upravila spôsob určenia poklesu tržieb

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 - Prehľad aktuálnych opatrení s dosahom na biznis

Prinášame vám aktualizovaný prehľad zmien a opatrení prijatých v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19, ktoré môžu mať najväčší dosah na váš biznis. 

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 - krízové rady, tipy a odporúčania pre firmy

Súbor krízových rád, tipov a odporúčaní pre firmy, ktoré vám pomôžu zvládnuť nové nečakané situácie.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Opatrenia na podporu SZČO v čase pandémie

Prehľad približuje vybrané možností pre SZČO na zmiernenie niektorých negatívnych finančných dopadov, a to najmä v oblasti príspevkov a náhrad od štátu.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Podpisovanie pracovnoprávnych dokumentov v čase pandémie COVID-19

V čase pandémie potrebujú zamestnávatelia využiť alternatívne možnosti a spôsoby podpisovania pracovnoprávnych dokumentov, aby nebola ohrozená alebo dotknutá ich platnosť. Uvádzame prehľad riešení k jednotlivým situáciám.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 - Prehľad pre zamestnávateľov

Zistite, aké zmeny priniesla mimoriadna situácia vyvolaná ochorením COVID-19 v Zákonníku práce a aké výhody vám prinesú ekonomické opatrenia vlády na zmiernenie negatívnych dopadov na podnikateľov.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 - Prehľad pre zamestnávateľov_zmeny v sociálnej oblasti

Zistite, aké zmeny nastali v oblasti sociálnych náhrad, odvodov a platenia poistného.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Prehľad finančných opatrení pre úverových dlžníkov a podnikateľov

Prehľad opatrení na riešenie situácie dlžníkov, ktorí majú poskytnuté bankové úvery alebo iné financovanie a opatrení pre podnikateľov, ktorí budú potrebovať finančné zdroje pre svoju prevádzku.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Valné zhromaždenie v čase karanténnych opatrení 

Zákaz hromadných podujatí nariadený Úradom verejného zdravotníctva SR môže ovplyvniť organizáciu valných zhromaždení obchodných spoločností. Prinášame aktualizovaný prehľad opatrení a tiež odporúčaní, ako si poradiť s novou situáciou.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 Dopad mimoriadnej situácie na nájomné vzťahy

Prenajímatelia pravdepodobne už zaznamenali žiadosti nájomcov o úpravu (zníženie alebo odpustenie) nájomného alebo zálohových platieb. Na druhej strane nájomcovia, vzhľadom na negatívne dopady pandémie na svoju podnikateľskú činnosť v prenajatých priestoroch, uvažujú o prijatí úsporných opatrení, ktoré by pomohli nepriaznivú ekonomickú situáciu zvládnuť. Prinášame základný prehľad nových situáciách vo vzťahoch nájomcov a prenajímateľov.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


COVID-19 Dopad mimoriadnej situácie na sektor poisťovníctva a poistné zmluvy

Poisťovne môžu v blízkej dobe očakávať obrovský nápor žiadostí o poskytnutie poistných plnení, pričom je otázne, ako sa s tým vysporiadajú. Pandémia COVID-19 a na ňu reagujúce opatrenia vlád majú zásadné dopady na všetky oblasti nášho sociálno-ekonomického života a, okrem iného, so sebou prinášajú riziko vzniku ujmy, ktorá za istých okolností môže byť krytá komerčným poistením.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Ochrana osobných údajov počas pandémie koronavírusu

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k zásahom do základných práv a slobôd jednotlivcov. V súčasnosti sa otvára množstvo verejných diskusií na túto tému, ktoré smerujú predovšetkým k posúdeniu, či niektorý zásah nie je neprimeraný alebo dokonca protiprávny. V podobnom duchu dochádza k stretom aj na politickej scéne. Takéto spory budú vznikať pravdepodobne častejšie, ako sme zvyknutí a neraz skončia na súdoch.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Zmeny zmlúv uzavretých s verejným sektorom v kontexte pandémie COVID-19

Pandémia COVID-19 prináša množstvo situácií, v ktorých je potrebné upraviť zmluvné záväzky vzniknuté so zákaziek udelených prostredníctvom verejného obstarávania. Hospodársky subjekt, ktorý vykonáva zákazku, môže napríklad čeliť komplikáciám pri výkone prác odsúhlasených v zmluve. V určitých prípadoch sa môže dokonca stať, že hospodársky subjekt nie je schopný plniť zákazku vôbec. Bez pragmatického riešenia takýchto situácií môže prísť k absolútnemu zlyhaniu príslušných verejných zákaziek, následným súdnym sporom a významne negatívnym ekonomickým a sociálnym dôsledkom

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Ochorenie COVID-19 na pracovisku – postupy zamestnávateľa

Procesy súvisiace s ochorením COVID-19 sa na pravdepodobne neurčitý čas stanú súčasťou nášho každodenného života, vrátane toho pracovného. Vzhľadom na absenciu všeobecných odporúčaní pre zamestnávateľov pri voľbe postupu v prípade výskytu nákazy COVID-19 na pracovisku sme považovali za žiadúce vypracovať takýto dokument. Náš prehľad delí na (i) preventívne opatrenia, (ii) podozrenie na výskyt ochorenia na pracovisku a (iii) vznik krízovej situácie.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Štátne príspevky pre zamestnávateľov - "Kurzarbeit" a i.

V súvislosti s opatreniami na predchádzanie pandémii COVID-19 prijala vláda Slovenskej republiky aj viaceré opatrenia na zmiernenie ekonomických, spoločenských a sociálnych dopadov na zamestnávateľov, ako aj na zamestnancov. Zistite viac o slovenskej forme tzv. Kurzarbeitu a iných spomínaných opatreniach.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Dobrovoľné obmedzenie prevádzky podnikateľmi.

V mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 sa mnohí podnikatelia rozhodli preventívne zatvoriť, neotvoriť prípadne obmedziť svoje prevádzky. Pripravili sme prehľad základných zákonných požiadaviek, na ktorých dodržanie je potrebné dbať pri dobrovoľnom obmedzení alebo uzavretí maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Ďalšia „COVID-19“ novela Zákonníka práce, ktorá má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľomi.

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom parlament schválil ďalšiu novelu Zákonníka práce (zákon č. 157/2020 Z. z.) s cieľom zmierniť nárast nezamestnanosti. Novela s účinnosťou od 17. júna 2020 dopĺňa do Zákonníka práce nové prechodné ustanovenie týkajúce sa pracovných pomerov na určitú dobu.

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


Možnosť posunu splatnosti poistného na sociálne poistenie za jún 2020.

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom vláda SR vydala ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie (Nariadenie vlády SR č. 172/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z.).

Prečítať, alebo stiahnuť dokument.


 
array(0) { }