Právo hospodárskej súťaže

Naši právnici poskytujú poradenstvo vo všetkých aspektoch práva hospodárskej súťaže poznajúc a chápajúc nuansy tak pravidiel antitrustu, ako aj pravidiel kontroly koncentrácie. Navyše disponujú aj rozsiahlymi praktickými skúsenosťami a znalosťami osobitostí fungovania regulovaných odvetví. Naša kancelária má tiež uznávanú skúsenosť s poskytovaním poradenstva v špecifických otázkach  regulovaných odvetví hospodárstva, osobitne v  telekomunikačnom, energetickom aj vo farmaceutickom sektore, a to tak vo vzťahu k podmienkam udeľovania povolení na podnikanie, ako aj cenovej regulácie a práv a povinností účastníkov trhu.

Naše odborné kompetencie v oblasti práva hospodárskej súťaže sú opakovane uznávané aj odborným periodikom z edície Global Competition Review – GCR 100, ktoré každoročne hodnotí a odporúča popredných právnych a ekonomických poradcov pre jednotlivé jurisdikcie. GCR 100  nás za rok 2010, ako aj 2011 zaraďuje medzi odporúčané advokátske kancelárie pre oblasť práva hospodárskej súťaže na Slovensku.

 

 

array(0) { }