Ján Pitoňák
 
Ján Pitoňák
Jazyky
Anglický

Ján Pitoňák

Advokát/Counsel

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T
F +421 2 32 33 34 43
jan.pitonak@r-p.sk

Ján začal spolupracovať s našou kanceláriou už v roku 1995. Od roku 2000 pôsobil na najvyšších riadiacich pozíciách nadnárodných spoločností v telekomunikačnom sektore. Po vyše dvadsaťročnej korporátnej praxi sa v roku 2022 opäť rozhodol pokračovať v advokácii a spolupráci s našou kanceláriou.

Ján je skúsený expert v oblasti práva telekomunikácií a informačných technológií, vrátane oblasti informačnej bezpečnosti. Ako mnohoročný Chief Legal and Corporate Affairs Officer, resp. Chief Regulatory Officer v telekomunikačnom sektore je odborníkom na oblasti compliance, regulácie a hospodárskej súťaže. Popri tom sa špecializuje na obchodné právo, korporátne transakcie, fúzie a akvizície.

Okrem seniornej odbornej expertízy prináša Ján unikátnu pridanú hodnotu v podobe mnohoročných praktických skúseností z vrcholového manažmentu, vďaka ktorým poskytuje strategické poradenstvo zamerané na dosahovanie obchodných cieľov.

 

Vzdelanie:

1995, Právnická fakulta Univerzity Komenského – Bratislava, titul Magister

2001, Univerzita "Pavla Jozefa Šafárika" – Košice, titul Juris Doctor

1993, Právnická fakulta Utrecht

1996, International Development Law Institute, Rím

1997, Medzinárodný súdny dvor, Haag

array(0) { }