Čo hovoria o nás iní

Sme hrdí na uznanie, ktoré sme získali vďaka našej odbornosti a transakciám, ktoré sme realizovali pre našich klientov. Nižšie uvádzame výber vyjadrení o našej firme a našich najlepších právnikoch, ktoré boli publikované v popredných medzinárodných príručkách právnických firiem.

Najnovšie citácie o našej firme

"Tím má vynikajúce znalosti o procesných pravidlách a rozhodnutiach slovenských súdov."
ChambersEurope 2016

"Tím s dobrou reputáciou, ktorý zastupuje domácu a medzinárodnú klientelu v občianskych, obchodných sporoch a sporoch súvisiacich s priamymi zahraničnými investíciami a v konaniach proti verejným orgánom. Pozoruhodné skúsenosti z prípadov súvisiacich s nehnuteľnosťami a výstavbou, finančných sporoch a sporoch súvisiacich s energetikou. Silný v domácich a medzinárodných rozhodcovských záležitostiach."
ChambersEurope 2016 o tíme Ružička Csekes so zameraním na sporovú agendu

 

"Pomáha bankám, finančných investorom aj veľkým firemným klientom pri reštrukturalizačných projektoch a sporných konkurzoch. Veľmi aktívny pri vymáhaní vyplatenia pohľadávok."
ChambersEurope 2016

"Advokátska kancelária Ružička Csekes s.r.o. je známa svojím priateľským prístupom voči biznisu a schopnosťou poskytnúť stručný a štruktúrovaný súhrn."
Legal 500 2016

"Tento tím má proaktívny prístup a veľmi dobre vysvetľuje veci."
ChambersEurope 2016

"Tím je efektívny a profesionálny a vždy dostaneme okamžitú reakciu."
ChambersEurope 2016

"Táto advokátska kancelária je orientovaná na klienta a proaktívna a snaží sa pokryť každý jeden detail prípadu."
ChambersEurope 2016

"Tento tím reaguje promptne na naše požiadavky a poskytuje nám výnimočné právnické služby."
ChambersEurope 2016

"Advokátska kancelária poskytuje veľmi vysokú úroveň služieb a vždy nám odovzdáva najnovšie informácie."
ChambersEurope 2015

"Keď sa raz na niečom dohodneme, vždy to splnia podľa našej predstavy. Tím prináša návrhy, ako riešiť špecifické problémy a dodržiava termíny."
ChambersEurope 2015

"Tímu iba povieme problém a oni ho rovno zanalyzujú, ani nemusíme vysvetľovať všetky podrobnosti."
ChambersEurope 2015

"Poskytuje excelentné služby načas."
ChambersEurope 2015

"Tím Ružička Csekes je výnimočne silný v oblasti projektov a financovania nehnuteľností."
Legal 500 2015

"Advokátska kancelária Ružička Csekes poskytuje podporu a veľmi profesionálny prístup."
Legal 500 2014

 

"Advokátska kacenlária Ružička Csekes má veľmi dynamické a efektívne postupy v oblasti nehnuteľností.")
Legal 500 2014

 

"Známa z riešenia významných projektov vrátane prominentných mandátov v oblasti infraštruktúry. Financovanie nehnuteľností je jednou z kľúčových oblastí, pričom skupina zastupuje banky a investičné fondy v rôznych záležitostiach v oblasti financovania a refinancovania. Pokrýva celú škálu prác v oblasti nehnuteľností vrátane obstarávania, developerskej činnosti, predaja a spätného lízingu. Známa svojou silnou sieťou kontaktov."
ChambersEurope 2014

"Skúsený tím, ktorý dôkladne chápe veci pri riešení aktuálnych problémov."
ChambersEurope 2014

 

 
array(0) { }