Kto sme

Naša advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. vznikla v júni 2009 splynutím dvoch samostatne existujúcich advokátskych kancelárií: Ružička & Partners, s.r.o. (pôvodne advokátska kancelária Jaroslav Ružička) a CVD s.r.o. (pôvodne Csekes, Világi, Drgonec & Partners, spol. s r.o.) pôsobiacich na trhu právnych služieb na Slovensku od roku 1992. Do novembra 2018 pôsobila pod obchodným menom Ružička Csekes s. r. o., ku ktorého zmene pristúpila na základe rozhodnutia JUDr. Eriky Csekes, spoluzakladateľky kancelárie, ktorá sa po viac ako 25 rokoch úspešnej praxe rozhodla ukončiť svoje aktívne pôsobenie na slovenskom právnom trhu.

Naša spoločnosť sa vyprofilovala na jednu z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku a ponúka univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe s predpokladmi na manažovanie aj tých najväčších projektov a transakcií. Klienti oceňujú našu schopnosť odborne fundovane pokryť všetky kľúčové oblasti práva pri súčasnom dôraze na individuálnu či skupinovú profiláciu našich právnikov vo vysoko špecifických oblastiach praxe.

Naši právnici poskytujú právne poradenstvo naprieč celým spektrom právnych odvetví predovšetkým so zameraním na obchodné záležitosti, od korporátneho práva, obchodného práva cez právo hospodárskej súťaže, právo duševného vlastníctva, financovanie až po riešenie sporov Majú rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti projektov a infraštruktúry, energetiky, nehnuteľností i stavebníctva. Naša odborná prax zahŕňa aj poskytovanie poradenstva z oblasti daňového práva v záujme spôsobilosti uspokojiť požiadavky klientov na ekonomicky či daňovo ladený rozmer poskytnutých rád, ktorý často presahuje užší  formálno-právny aspekt. V tejto oblasti pravidelne spolupracujeme s poradenskými spoločnosťami CCS Group a príležitostne s radom iných renomovaných finančnoporadenských a daňovoporadenských spoločností s medzinárodnou pôsobnosťou.

Kapacita našej kancelárie, organizácia práce i priamy kontakt s európskymi inštitúciami v spolupráci s našimi partnermi v medzinárodných asociáciách, nám umožňujú efektívne riešiť nielen právne problémy lokálneho či nadnárodného rázu, ale aj tie, ktoré si vyžadujú znalosť práva Európskej únie.

Naša advokátska kancelária je členom prestížneho medzinárodného združenia Legal Network International (Organizácia advokátov špecializujúcich sa na medzinárodné služby) združujúcu advokátske kancelárie z celého sveta.

Sme tiež aktívnymi členmi zmiešaných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku, a to Slovensko-rakúskej obchodnej komory, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike a Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike.

Naša advokátska kancelária a naši skúsení advokáti patria do skupiny tých kancelárií a advokátov, ktorých vo svojich publikáciách pravidelne hodnotia popredné nezávislé medzinárodné organizácie, ako je najmä Legal 500, IFLR 1000, Chambers Europe a Chambers Global a iní.

Naši právnici sa pravidelne prezentujú aj publikovaním v odborných periodikách a sú pozývaní prednášať na odborné konferencie či workshopy na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.

 
array(0) { }