Právo na úseku energetiky

Naši právnici venujúci sa problematike energetického práva poskytujú právne poradenstvo vo všetkých aspektoch energetických projektov poznajúc špecifiká tohto priemyselného odvetvia. Náš tím právnikov poskytuje právne poradenstvo širokej škále klientov a ich projektov vrátane výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, kombinovanej výroby elektriny a tepla, výroby elektriny z tradičných zdrojov, distribúcie a dodávky elektriny a tepla. Disponuje tiež hodnotnou skúsenosťou poradenstva v oblasti atómovej energie.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Regulačné otázky
  • Podpora v rámci povoľovacích procesov pre prípravu, výstavbu a prevádzku  energetických stavieb
  • Podpora pri získavaní povolení na podnikanie v energetike
  • Problematika environmentálneho práva
  • Cenová regulácia
  • Akvizícia energetických projektov
  • Zakladanie spoločných podnikov a pravidlá ich fungovania
  • Komunikáciu s regulačnými úradmi, ďalšími orgánmi verejnej moci na Slovensku aj s medzinárodnými inštitúciami (EBRD, EK)

 

 

array(0) { }