Právo na úseku nehnuteľností a stavieb

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva vo všetkých právnych otázkach týkajúcich sa nehnuteľností – pozemkov, obchodných centier, rezidenčných stavieb i multifunkčných stredísk. Poskytuje právne poradenstvo v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností, financovaním, riešenia vzťahov k pozemkom, stavebného práva, životného prostredia, riešenia vlastníckych vzťahov i obchodných problémov s tým súvisiacich.

Naši právnici sa podieľali a podieľajú na najväčších a najvýznamnejších projektoch na Slovensku, pričom medzi našich klientov patria inštitucionální investori, banky a finančné inštitúcie, poisťovne, developérske i stavebné spoločnosti. Majú tiež skúsenosti s franchisingovými zmluvami, ako aj zmluvnými vzťahmi súvisiacimi so správou nehnuteľností.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Nákup a predaj nehnuteľností  vrátane registrácie vlastníckeho práva
  • Poradenstvo v súvislosti s inými vecnými právami a právami tretích osôb
  • Preverenia vlastníckych a iných práv, prípravy zmluvnej dokumentácie
  • Poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov i nebytových priestorov
  • Poradenstvo v súvislosti s povoľovaním stavby a jej užívania
  • Financovanie akvizícií nehnuteľností
  • Daňové aspekty spojené s kúpou, prevodom a vlastníctvom nehnuteľností

 

 

array(0) { }