Ladislav Krechňák
 
Ladislav Krechňák
Jazyky
Nemecký, Ruský

Ladislav Krechňák

Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 32
F +421 2 32 33 34 43
ladislav.krechnak@r-p.sk

Ladislav pôsobí v našej kancelárii od roku 1993 a je jedným z jej spoločníkov. Od roku 1996 je členom profesijnej komory.

Disponuje dlhoročnými skúsenosťami najmä  z oblasti práva nehnuteľností, projektového financovania a správneho práva a správneho konania (stavebné právo, právo životného prostredia,  banské právo, komunálne právo, daňové právo), práva obchodných spoločností. Venuje sa poradenstvu pri investíciách typu greenfield a brownfield a zastupovaniu v konaniach pred správnymi orgánmi. Je zárukou vysokej miery profesionality, inovatívnosti a dôslednosti výkonu  a organizácie mandátov.

Ako poradca stál pri vstupe mnohých významných zahraničných i domácich investorov  na slovenský trh. Medzi jeho dlhoročných klientov patria výrobné, priemyselné spoločnosti ako aj spoločnosti podnikajúce v oblasti poskytovania služieb vrátane finančných. Tiež pôsobil a pôsobí  ako právny poradca  samosprávnych orgánov.

Ladislav hovorí plynule po nemecky a po rusky, ovláda základy angličtiny a chorvátčiny.

Vzdelanie
1993, Právnická fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave (Mgr.)
Časť štúdia absolvoval na Univerzite v Brémach, Nemecko

array(0) { }