Právo obchodných spoločností/fúzií, akvizícií a iných korporátnych transakcií

Naša advokátska kancelária  poskytuje poradenstvo vo všetkých kľúčových aspektoch korporátneho práva. Náš tím právnikov s kvalifikáciou na lokálnej aj medzinárodnej úrovni majúci rozsiahle skúsenosti z korporátnych transakcií dokáže spojiť svoju znalosť slovenského trhu s požiadavkami a očakávaniami globálnych spoločností a investorov.  Je spôsobilý odborne podporovať transakciu počnúc vykonaním hĺbkového právneho auditu (due diligence) cez prípravu transakčných dokumentov a rokovanie o nich až po ich uzavretie a posttransakčné formálno-právne úkony. Klientom poskytujeme aj poradenstvo týkajúce sa každodenného manažmentu korporátnych záležitostí spoločností.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Fúzie a akvizície a iné korporátne transakcie
  • Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností
  • Zakladanie obchodných spoločností, spoločných podnikov a organizačných zložiek podnikov
  • Privatizácia
  • Reštrukturalizácia a reorganizácia spoločností
  • Vzťahy medzi spoločníkmi a orgánmi spoločností, ako aj medzi spoločníkmi navzájom
  • Bežné každodenné riadenie korporátnych záležitostí spoločností

 

 

array(0) { }