Bankové a finančné právo

Naša advokátska kancelária disponuje skupinou odborne zdatných a skúsených právnikov poskytujúcich klientom právne poradenstvo pri financovaní ich projektov. Práve táto prax a rozsiahle skúsenosti nás robia schopnými manažovať aj veľké finančné transakcie. Naše začlenenie do Legal Network International a State Capital Group rozširuje know-how potrebné na úspešné zvládnutie akýchkoľvek foriem financovania a umožňuje nám poskytovať poradenstvo vo všetkých aspektoch financovania aj s cezhraničným prvkom.

Naša advokátska kancelária má významné postavenie v oblasti financovania realitných projektov, infraštrukturál-nych  a akvizičných projektov.

Medzi našich klientov patria aj príjemcovia aj poskytovatelia finančných služieb a našu klientsku základňu tvoria banky, finančné inštitúcie či fondy (lokálne aj medzinárodné), ktoré sa na nás pravidelne obracajú.

 

array(0) { }