Obchodné (komerčné) právo

Naša advokátska kancelária sa venuje aj rozmanitým právnym problémom, s ktorými podnikatelia a ich zmluvní partneri prichádzajú do styku dennodenne.

Pre klientov s medzinárodnou základňou je veľkým prínosom úzka spolupráca našich právnikov s právnikmi iných krajín Európskej únie v rámci organizácií Legal Network International a State Capital Group, ktorá umožňuje využiť praktické skúsenosti a odborné znalosti z európskeho prostredia. Naši právnici disponujú významnými skúsenosťami v oblasti zmluvných vzťahov – ich tvorby, realizácie, uplatňovania nárokov v dôsledku  porušovania zmlúv, ako aj v implementácii regulačného rámca vo vzťahu k zmluvným typom, ktoré sú predmetom regulačných obmedzení. Naše služby sú založené na znalosti jednotlivých sektorov hospodárstva v domácich podmienkach berúc do úvahy európsky rozmer právneho poradenstva, a to aj v takých oblastiach, ako sú ochrana spotrebiteľa z pohľadu práva Európskej únie, ochrana osobných údajov, európsky štandard ochrany zamestnanca či cezhraničné poskytovanie služieb.

Vychádzajúc z našich skúseností poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Obchodné a občianske záväzkové právo
  • Pracovné právo
  • Ochrana spotrebiteľa
  • Označenie výrobkov
  • Ochrana osobných údajov
  • Farmaceutický priemysel
  • Právne poradenstvo v oblasti poisťovníctva

 

 

Kľúčové kontakty
array(0) { }