Poisťovníctvo

V našej advokátskej kancelárii pôsobia právnici s bohatými skúsenosťami v právnom poradenstve v oblasti poisťovníctva. Okrem iného poskytujú právne služby aj pri tvorbe a príprave rôznych poisťovacích produktov vrátane poistných zmlúv a všeobecných poistných podmienok, poradenstvo v oblasti regulácie poisťovníctva či zmluvných vzťahov medzi poisťovňami a sprostredkovateľmi poistenia a zastupovania v súdnych sporoch. Majú skúsenosti aj s prípravou návrhu poistných zmlúv obzvlášť v súvislosti s poistením zodpovednosti členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, poistením profesionálnej zodpovednosti a zodpovednosti finančných inštitúcií.

 
array(0) { }