Adriana Kováčiková
 
Adriana Kováčiková
Jazyky
Anglicky

Adriana Kováčiková

Advokát/Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 32
F +421 2 32 33 34 43
adriana.kovacikova@r-p.sk

Adriana pôsobí v našej advokátskej kancelárii od roku 2001. Od roku 2002 je zapísaná ako advokátka v Slovenskej advokátskej komore.

Pôsobí ako projekt manažérka pre viaceré obchodné spoločnosti s medzinárodnou majetkovou účasťou, ktorým sa poskytuje právne poradenstvo v rámci každodennej podnikateľskej činnosti so zameraním na obchodné a občianske právo a s tým súvisiacu prípravu a revidovanie obchodných a občianskoprávnych zmlúv vrátane pracovného práva a s tým spojeného poradenstva pri riešení pracovnoprávnych záležitostí a dočasného pridelenia zamestnancov. Okrem toho má bohaté a dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti poisťovníctva, ktoré zahŕňa okrem poradenstva v obchodnoprávnych vzťahoch aj poradenstvo pri príprave poistných zmlúv a poistných podmienok, pri riešení zmluvných vzťahov s finančnými agentmi a v otázkach regulácie poistenia.

Adriana hovorí plynule po anglicky.

Vzdelanie
1998, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2003, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.)

array(0) { }