Ochrana spotrebiteľa a ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť poskytuje tiež právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s ochranou spotrebiteľa – vrátane uvádzania nových výrobkov na trh – posudzovania zhody, zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, zodpovednosti za vady výrobku a podobne.

Mnohým našim klientom poskytujeme aj právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, ako je poradenstvo týkajúce sa povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v oblasti spracúvania citlivých osobných údajov, registrácie informačného systému, v ktorom sú osobné údaje uložené, prenos osobných údajov do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany, poverenia sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov a príprava zmlúv na spracovanie osobných údajov, ale aj komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

array(0) { }