Právo duševného vlastníctva a informačných technológií

Právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti práva duševného vlastníctva poskytujú skúsení právnici s dokonalou znalosťou slovenských aj medzinárodných právnych predpisov.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Právo priemyselného vlastníctva a informačných technológií, predovšetkým ochranné známky
  • Nekalá súťaž
  • Ochrana obchodného tajomstva
  • Ochrana obchodného mena
  • Autorské práva
  • Internetové domény
  • Databázy
  • Zastupovanie v registračných konaniach
  • Zastupovanie v konaniach na ochranu práv duševného vlastníctva klientov pred súdmi

Naša rozsiahla prax v danej oblasti nám umožňuje poskytovať vysoko špecializované právne poradenstvo rozsiahlemu okruhu klientov vrátane takých, ktorí patria k TOP 20 majiteľom ochranných známok v celosvetovom meradle.

Kľúčové kontakty
Právnici
array(0) { }