Právo na úseku štruktúrovania rozsiahlych projektov a infraštruktúry

Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom týkajúcim sa rôznych infraštrukturálnych projektov vo viacerých oblastiach národného hospodárstva (doprava, energetika, telekomunikácie a iné) poskytujúc právne služby tak pre štátne inštitúcie pri ich príprave a obstarávaní, ako aj pre investorov pri ich realizácii. Pôsobením našich právnikov sme získali vedúce postavenie pri poskytovaní právnych služieb v oblasti projektov PPP, kde sme sa okrem poradenstva pri obstarávaní verejnej infraštruktúry prostredníctvom tohto modelu podieľali aj na príprave a tvorbe legislatívneho prostredia. Jeden z projektov, v ktorých sme poskytovali naše poradenstvo, získal medzinárodné ocenenie 2009 Europe Infrastructure Deal of the Year udeľované periodikom Project Finance International.

Zabezpečujeme tiež právne poradenstvo v oblasti európskeho práva.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Verejné obstarávanie
  • Projekty PPP
  • Doprava a infraštruktúra
  • Štátna pomoc, eurofondy a európske právo
Kľúčové kontakty
array(0) { }