Verejné obstarávanie

Rozsiahla prax našich právnych poradcov v oblasti verejného obstarávania nám umožňuje poskytovať právne poradenstvo vo všetkých jeho aspektoch. Poskytujeme podporu pre verejný sektor pri príprave súťažiteľného projektu, pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie vrátane projektových zmlúv a vo všetkých ďalších fázach procesu verejného obstarávania. Naše služby ďalej zahŕňajú:

  • Podporu pre súkromný sektor pri príprave ponúk vo verejných obstarávaniach a ďalej počas celého procesu verejného obstarávania
  • Podporu verejného  a súkromného sektora pri revíznych postupoch a súdnych konaniach
  • Podporu pri tvorbe legislatívneho prostredia pre špecifické typy infraštruktúrnych projektov
Právnici
array(0) { }