Doprava a infraštruktúra

Náš tím disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s veľkými investičnými projektmi v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Či ide o privatizačné projekty v oblasti železničnej a leteckej dopravy, alebo o budovanie leteckej a cestnej infraštruktúry vrátane inteligentných dopravných systémov. Naši právnici dlhodobo odborne podporujú realizáciu najväčších dopravno-investičných projektov v Slovenskej republike. Kompetencie nášho tímu v tejto oblasti demonštruje aj ocenenie 2009 Europe Infrastructure Deal of the Year pre projekt rýchlostnej cesty R1, pri ktorom náš tím poskytoval komplexné poradenstvo od začiatku až do úspešného ukončenia.

array(0) { }