Štátna pomoc, eurofondy a európske právo

Naša advokátska kancelária ponúka služby plne zohľadňujúce európsku dimenziu právneho poradenstva. Poskytujeme všeobecné právne poradenstvo, ktoré zahŕňa sťažnosti na Európsku komisiu voči štátu a konkurencii, zastupovanie v konaniach pred Európskou komisiou a Súdnym dvorom EÚ, zastupovanie v konaniach s EÚ dimenziou pred slovenskými orgánmi, analýza legislatívy EÚ a účinkov rozhodnutí európskych inštitúcii i analýza slovenskej legislatívy z pohľadu práva EÚ. Poskytujeme tiež podporu pri konaní pred Európskou komisiou vo veciach štátnej pomoci a štrukturálnych fondov a poradenstvo podnikom poškodeným poskytnutím štátnej pomoci konkurencii.

Právnici
array(0) { }