Ján Azud
 
Ján Azud
Jazyky
Anglický, Nemecký

Ján Azud

Advokát/Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 41
F +421 2 32 33 34 43
jan.azud@r-p.sk

Ján nastúpil do našej spoločnosti v roku 2006 zo spoločnosti T-Mobile Slovensko, kde pôsobil ako senior manažér právnej sekcie. Predtým pracoval ako compliance supervisor v Amslico AIG Life. Od roku 2006 je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore.

V rámci svojej praxe sa orientuje na rôzne oblasti práva, predovšetkým so zameraním na infraštruktúrne projekty, PPP, verejné obstarávanie, právo elektronických komunikácií a projektové financovanie, ako aj obchodné právo. Má rozsiahle skúsenosti z významných projektov v oblasti PPP a verejného obstarávania (vrátane projekt manažmentu), a to tak na lokálnej ako aj medzinárodne úrovni. Pravidelne publikuje a prednáša na odborných konferenciách.

Ako partner kancelárie, Ján vedie prax v oblasti infraštruktúrnych projektov a práva verejného obstarávania.  Pod jeho vedením bola prax kancelárie v tejto oblasti ocenená prestížnou cenou Právnická firma roka v kategórii Verejné obstarávania, a to sedem krát za sebou, v rokoch 2013 až 2019.

Od roku 2013 do roku 2018 bol Ján členom predstavenstva Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý rozhoduje o podnetoch v postupoch verejného obstarávania. Ján je vedúcim autorom Komentára k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý vydalo vydavateľstvo C.H.Beck koncom roka 2019.

Jeho skúsenosti oceňujú aj klienti:

„Ján Azud je pri riešení otázok regulačného charakteru veľmi ústretový, vynachádzavý a komerčne zameraný.”

Ján hovorí plynule po anglicky a komunikuje po nemecky.

 

Vzdelanie:

2000, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

2005, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.)

array(0) { }