Telekomunikácie

Osobitnými skúsenosťami disponujeme v oblasti telekomunikačného práva. Naši právnici poskytujú právne poradenstvo v súvislosti s udeľovaním licencií, podmienkami podnikania v tejto oblasti, súvisiace s IT riešeniami a licenčnými zmluvami, ako aj zastupovaním pred Telekomunikačným úradom, Protimonopolných úradom a v konaniach pred súdmi.

Právnici
array(0) { }