Jaroslav Ružička
 
Jaroslav Ružička
Jazyky
Anglický, Nemecký, Ruský

Jaroslav Ružička

Managing Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 41
F +421 2 32 33 34 43
jaroslav.ruzicka@r-p.sk

Jaroslav je Managing partnerom a jedným zo zakladateľov advokátskej kancelárie  RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.  Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na právo nehnuteľností, stavebné právo, má bohaté skúsenosti s korporátnymi transakciami a firemnými akvizíciami, privatizáciou, infraštruktúrnymi projektmi, ako aj s poradenstvom v oblasti verejno-súkromných partnerstiev. Jeho odborná profilácia zahŕňa tiež oblasť správneho práva hmotného a procesného, ktorej sa osobitne venoval v oblasti právnej teórie, vysokoškolského právnického vzdelávania a vládnej legislatívy pred začatím súkromnej právnej praxe. Poskytuje poradenstvo pre zahraničných investorov, zamýšľajúcich vstup na slovenský alebo na český trh.

Do roku 1989 absolvoval niekoľko študijných a pedagogicko-hospitačných pobytov na univerzitách v Nemecku, Maďarsku a v Rusku a stáž na Legislatívnom odbore Úradu vlády. V tomto období publikoval celý rad právno-teoretických štúdií a článkov, bol spoluautorom vysokoškolských učebných textov a v rokoch 1988 – 1993 aj vedeckých monografií.

V roku 1992 bol členom Expertnej komisie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre reformu súdnictva (osobitne pre konštitúciu správneho súdnictva), v rokoch 1993 – 1995 bol členom Legislatívnej rady vlády a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva – programu OSN pre región strednej a východnej Európy a v rokoch 1994 – 1995 bol jeho výkonným riaditeľom. V rokoch 1995 – 1996 bol poradcom podpredsedu vlády SR pre legislatívu pre vybrané otázky aproximovanej legislatívy. V rokoch 1993 – 1996 bol externým členom Predstavenstva Istrobanky, a. s., Bratislava. Od roku 1998 do roku 2002 bol prezidentom Slovensko-rakúskej obchodnej komory a od roku 2003 je jej prvým viceprezidentom.

V súkromnej právnej praxi na Slovensku pôsobí od roku 1992 najskôr ako komerčný právnik a neskôr ako advokát. Od roku 1994 je zapísaný aj v Českej advokátskej komore.  

Jaroslav hovorí plynule po nemecky, po anglicky a po rusky.

„Jaroslav Ružička je jedným z Managing Partnerov a zakladateľov firmy. V rámci širokej právnej praxe pracuje na mandátoch v oblasti podnikového práva a M&A."

Chambers Global, 2014

Vzdelanie
1983, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1983, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr.)
1989, Vedecká hodnosť kandidáta právnych vied (CSc., PhD.) v oblasti správne právo

array(0) { }