Dagmar Godárska
 
Dagmar Godárska
Jazyky
Anglický

Dagmar Godárska

Advokátka

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T + 421 (0)2 32 333 431
F + 421 (0)2 32 333 443
dagmar.godarska@r-p.sk

Dagmar pracuje pre našu spoločnosť od roku 2001. Od roku 2005 je členkou Slovenskej advokátskej komory.

Medzi jej hlavné oblasti pôsobenia patrí právo nehnuteľností, civilné procesné právo  a komerčné právo. Disponuje bohatými skúsenosťami z právneho poradenstva domácim i zahraničným klientom v oblasti bežnej obchodnej agendy obchodných spoločností, ako aj pracovného a obchodného záväzkového práva vrátane zastupovania v súdnych konaniach pri vymáhaní pohľadávok či v konaní o konkurze a reštrukturalizácii.

Dagmar má skúsenosti tiež  s korporátnym právom, vlastníckymi spormi týkajúcimi sa nehnuteľností, sporovými konaniami v oblasti pracovného práva a s uplatňovaním zodpovednostných nárokov z obchodných vzťahov a nekalej súťaže. Počas jej pôsobenia vo firme bola členkou mnohých tímov vykonávajúcich právne audity zamerané na fúzie a akvizície.

Dagmar hovorí plynule po anglicky, má pasívne znalosti z nemčiny a ovláda základy španielčiny.

Vzdelanie

2001, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

array(0) { }