Katarína Kováčová
 
Katarína Kováčová
Jazyky
Anglický, Nemecký

Katarína Kováčová

Partner

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 22
F +421 2 32 33 34 43
katarina.kovacova@r-p.sk

Katarína pracuje v našej kancelárii od roku 1999. Od roku 2001 je advokátkou.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na civilné procesné právo a ústavné  právo, právo nehnuteľností, občianske, obchodné, pracovné a správne právo. Nadobudla bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov v súdnych konaniach vrátane konania pred Ústavným súdom aj v konaniach pred správnymi a inými orgánmi v súvislosti s uplatňovaním zodpovednostných nárokov z obchodných vzťahov, vlastníckych žalôb, nekalej súťaže. Okrem toho poskytuje poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností  a záväzkových vzťahov z oblasti výstavby, poradenstvo súvisiace so štrukturálnymi zmenami v obchodných spoločnostiach, prevodmi majetkových účastí, korporátne relevantnými dohodami, hospodársko-súťažnými aspektmi obchodných zmlúv či ochrany spotrebiteľa.

Katarína hovorí plynule po nemecky a má dobré znalosti z angličtiny.

Vzdelanie
1997, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
2005, Academy of European Law, Trier, Nemecko, European Competetive Law
2008, Ekonomická univerzita v Bratislave, Euromanažér
2009, Trnavská univerzita v Trnave, (JUDr.)
2009, European School of Management ESCP-EAP, Berlín, Nemecko, MBA

array(0) { }