Martina Poliačiková
 
Martina Poliačiková
Jazyky
Anglický

Martina Poliačiková

Advokátka

RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
T +421 2 32 33 34 21
F +421 2 32 33 34 43
martina.poliacikova@r-p.sk

Martina pôsobí v našej advokátskej kancelárii od roku 2000. Od roku 2004 je advokátkou.

Medzi jej hlavné oblasti pôsobenia patrí právo nehnuteľností, pracovné právo, korporátne právo akvizície a korporátne transakcie, ako aj právo duševného vlastníctva so zameraním na ochranné známky vrátane zastupovania klientov v súdnych sporoch pri ochrane ich práv vyplývajúcich z ochranných známok.

Disponuje bohatými skúsenosťami z právneho poradenstva domácim i zahraničným klientom v oblastiach akvizícií a predajov ich majetkových účastí v slovenských spoločnostiach, bežnej korporátnej agendy obchodných spoločností, fúzií, ako aj pracovného a obchodného záväzkového práva vrátane zastupovania v súdnych konaniach pri vymáhaní pohľadávok. Počas jej pôsobenia vo firme bola členkou mnohých tímov vykonávajúcich právne audity, kde kombinácia jej skúseností z rôznych vyššie uvedených oblasti práva bola osobitným prínosom.

Martina hovorí plynule po anglicky a má pasívne znalosti z nemeckého a ruského jazyka.

Vzdelanie
2000, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

array(0) { }